Get Started. It's Free
or sign up with your email address
6.gaia: Uhin higidura by Mind Map: 6.gaia: Uhin higidura

1. Uhin harmonikoak

1.1. Ezaugarriak

1.1.1. Anplitudea A

1.1.2. Uhin luzera

1.1.3. Periodoa T

1.1.4. Maiztasuna f

1.2. Uhin funtzioa

1.2.1. y(t,x)=A·sin(wt-kx)

1.2.2. Uhin zenbakia

1.2.3. Uhin funtzioaren periodikotasun bikoitza

1.2.3.1. x posizioarekiko

1.2.3.2. t denborarekiko

1.2.3.3. fasean daude edo aurkako fasean

1.3. Energia

1.3.1. Energia zinetikoa

1.3.2. Energia potentzial elastikoa

1.3.3. Energia mekanikoa

1.3.3.1. Proportzionala anplitudearen karratuarekiko

1.3.3.2. Proportzionala maiztasunaren karratuarekiko

1.3.3.3. Kontserbatu egiten da

1.4. Potentzia

1.4.1. Energia zati denbora (J/s = W)

1.5. Intentsitatea

1.5.1. Potentzia zati azalera (W/m2)

1.5.2. Anplitudearen karratuarekiko proportzionala

1.5.3. Uhin-gainazal esferikoen erradioen karratuarekiko alderantziz proportzionala

2. SARRERA

2.1. Zer dira uhinak?

2.2. Uhinen elementuak

2.2.1. hasierako perturbazioa

2.2.2. energia transmisioa

2.2.3. atzerapena

2.3. Uhin motak

2.3.1. Uhin mekanikoak

2.3.2. Uhin elektromagnetikoak

3. 1. Uhin mekanikoak

3.1. Uhin motak

3.1.1. Zeharkako uhinak

3.1.2. Luzetarako uhinak

3.2. Uhinen hedapen abiadura