BEHAKETA TRESNA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BEHAKETA TRESNA by Mind Map: BEHAKETA TRESNA

1. IRAKASLEA

1.1. -Irakasle profila

1.2. -Guraso-irakasle harremana

1.3. -Ikasle-irakasle harremana

1.4. -Irakasleak nolakoa dira?

1.5. -Gatazken eta zigorren ebazpena

1.6. -Langile harremana

1.7. -Interesa eta jakin mina sortu

1.8. -Irakasleak informazioa arrapaladan botatzen ditu?

1.9. -Ze helburu ditu?

1.10. -Ikasle bakoitzak behar desberdinak dituela daki? Eta horiek asetzeko baliabideak bilatzen?

1.11. -Irakasleak duen hitz egiteko era, modua, tonua...

1.12. -Irakaslearen autoritate maila (klasea kontrolpean?)

1.13. -Bitartekaria eta gogoeten ikertzailea

1.14. Irakasleak modu malgu eta erreflexiboan klase ematen du

1.15. Irakasleak,materiaz gain, balore eta ekintza morala transmititzen duen

1.16. Irakasleak modu erreflexiboan ikasitakoarekin egiten dituen aukeraketak arazoen aurrean ebaluatzen duen begiratu

1.17. -Konpetentzien garapenen hausnarketa

1.18. IKT-ak erabiltzen dituzte? Ze helbururekin?

1.19. IKT-en inguruan ze ezagutza dituzte? Arazoak ebazteko gai dira?

1.20. Ikasleak estimulatzen dituzte?

1.21. Orientabideak ematen dituzte?

1.22. Eztabaidak bultzen dituzte?

1.23. Erritmo desberdinak errespetatzen dituzte?

1.24. Konpetentzia komunikatiboa bultzatu.

1.25. Bizi-esperientzien, sentimenduen eta zalantzen inguruko hipotesiak planteatzera lagundu.

1.26. Ikaseek eskolatik kanpo dituzten aurrezagutzak eta bizi-esperientziak kontuan izan.

1.27. Rogers Alonso Tapia (1999,or.12)

1.28. San Martí (2007)

1.29. Sansinenea,P.(1996). " Irakasle-ikasleen arteko harremanak".Hik Hasi aldizkaria, 6.alea. X-X.orr.

2. IKASLEA

2.1. -Motibazioa, interesa, iniziatiba

2.2. -Zoriontsuak dira?

2.3. -Autonomia

2.4. -Umeen garapenean arreta jartzen dugu?

2.5. -Askatasuna eta irekitzeko gaitasuna dute?

2.6. -Parte hartzea

2.7. -Ikaslea jarrera aktiboa du, proiektu anizkunean eta errealitaterekin bat datozen ariketekin?

2.8. -Ikuspuntu desberdinak eta bere ideia dialogo baten bidez garatzeko gaitasuna du?

2.9. -Ikaslea subjektu aktibo gisa

2.10. IKT-ekiko ze harreman dute (zetara erabiltzen dute)

2.11. IKT-ekiko pentsamendua

2.12. Gelan giro tolerantea dago?

2.13. Eztabaidetan parte-hartze aktiboa dute?

2.14. Baloreak

2.15. Analisi kritikoa egitek gai dira?

2.16. Esperimentatzen dute?

2.17. Komunikatzeko, espresatzeko, autonomia dute?

2.18. Ikasleak errealitatea ulertzeko bere tresnak erabili eta/edo garatzen ditu?

2.19. Inplikazioa, konpromisoa eta interesa.

2.20. Ikaslearen beharrak zeintzuk dira

2.21. Beldurrak

2.22. Alonso Tapia (1999)

2.23. Ramos García,2007

2.24. Maria Jose Ortiz (adimen emozionalen lanketa)

2.25. Tonucci

3. LAN EGITEKO ERA

3.1. -Txokoak

3.2. -Ebaluazioa taldean: sintesia, ondorioak, indarguneak, ahulguneak...

3.3. -Hausnarketak

3.4. -Errealitatea zalantzan jarri

3.5. -Eztabaidak

3.6. -Ikerketak

3.7. -Harremanak aztertu (komunikazio lanketa)

3.8. -Proiektuak

3.9. -Kasu ebazpenak

3.10. Lan taldeetan eta lan indibidualetan erritmo desberdinen errespetua sustatzen den.

3.11. Ikasleen ideien errespetua onartzea eta integratzea

3.12. Ikastexearen organizazioak ikasleen esperimentazioa errazten du.

3.13. Ikastetxearen organizazioak ikasleen espresio, komunikazio, autonomia beharri erantzuten dion.

3.14. -Ikasleen ahotsa entzun: iritzia, ikuspegia, ideiak...

3.15. -Esperimentazioa

3.16. Ikerketa prozesuaren diseinu kolektiboa

3.17. Hipotesien sozializazioa eta interpretazioa

3.18. Esperimentazio , konfrontazio jarduerak

3.19. Ondorioen lanketa

3.20. Emaitzen sozializazioa

3.21. Prozesuaren ebaluazio kolektiboa.

3.22. Ingurunearen balorazio kritikoa sortu eta bultzatu.

3.23. Ingurunearekin interakzioa

3.24. Esplorazioa eta ikerketarako egoerak

3.25. Curriculuma modu integratzaile batean, askatasuna eta malgutasuna sustatu

3.26. Lan espazialak eta temporalak

3.27. Jarduera malgua, irekia, dinamikoagoa eta kooperatiboagoa

3.28. Sortzen diren arazoei irtenbidea ematen saiatu.

3.29. Metodos para la enseñanza de las competencias (liburua)

4. ESKOLAKO BALIABIDEAK

4.1. -Dirua

4.2. -Garraioa

4.3. -Eskainitako zerbitzuak

4.4. -Baliabide materialak

4.5. -Eskolako jarduerak

4.6. Ordenagailuak daude? Panel digitalak? Tabletak?Irrati saioak egiten dira?

5. KULTURARTEKOTASUNA

5.1. -Hizkuntzaren erabilera

5.2. -Kultura aniztasuna

5.3. -Aniztasunaren trataera

5.4. -Kultura nortasuna

5.5. -Hizkuntza politika

5.6. -Kulturarekiko harremana

5.7. Barquín, A. (2009). Etorkinen seme-alabak eskolan: zer aldatzen ari da? Hik hasi 143, 29-32.

5.8. Barquín, A. (2010). ¿De dónde son los hijos de los inmigrantes? La construcción de la identidad y la escuela. Educar 44, 81-96.

5.9. Asier Lauzurika (2016). Ekinez nor izateko, Euskal Curriculuma.

6. NI NEU!

6.1. -Xabier Herrero

7. IKUSPEGI FISIOLOGIKOA

7.1. -Instalazioa

7.2. -Eraikina

7.3. -Espazioaren antolaketa

7.4. -Baliabide materialak

7.5. -Gelen tamaina

7.6. -Naturarekiko harremana

7.7. María Acaso (2013)

7.8. Antero (2015)

7.9. Gairín,J. (1995)

8. ZENTZUMENA

8.1. -Berotasuna

8.2. -Usaina

8.3. -Kolorea

8.4. -Zarata

8.5. -Isiltasuna

9. MARKO TEORIKOA

9.1. -Kokapena

9.2. -Biztanleria

9.3. -Historia

9.4. -Testuingurua (honi buruzko kezkak)

9.5. Vygostky,1978

9.6. Coll,1999,or.25

10. ESKOLA MOTA

10.1. -Lan orduak

10.2. -Jolas orduak

10.3. -Langileen harremana

10.4. -Genero kopurua

10.5. -Proiektu pedagogikoa

10.6. -Pedagogia

10.7. -Organoak, batzordeak

10.8. -Ordu saioak

10.9. -Prestakuntza prozesua

10.10. -Ebaluatzeko irizpidea

10.11. -Etapak

10.12. -Talde lanaren konpetentziak

10.13. -Estrategiak

10.14. -Gatazkak eta arazoak ebazteko zer? Nola ebazten da?

10.15. -Hezkuntzak konpresio kritikoa garatzeko aukera ematen du?

10.16. -Eskolak konprensioan eta errespetuan oinarritutako eskola-kultura berria eraikitzen du?

10.17. -Eskolak ikasle bakoitzaren beharrak asetzen ditu?

10.18. -Eskolak, bertan dagoen disziplinazko kurrikuluma aldatzeko prest dago, integratuago eta transdisziplinazko kurrikulum bategatik?

10.19. Kurrikuluma ardatz modura

10.20. Ebaluazioa ikasgelako egoeraz jabetzeko eta hori hobetzeko.

10.21. Ikasleek gelatik eta ikastetxetik mugitzeko askatasuna dute

10.22. Ikasleen arteko komunikazioa askatasuna

10.23. Amaia Antero (2015)

10.24. Coello (1999,or.31)

11. SEKUENTZIA DIDAKTIKOA

11.1. -Gaia aukeraketa

11.2. -Helburuak eta konpententziak?

11.3. -Lehenengo fasea

11.4. -Garapen fasea

11.5. -Bukaerako fasea

11.6. -Ebaluazioa

11.7. Jarduerak

11.8. San Martí, N. (2007). 10 ideas clave.Evaluar para aprender. Barcelona:Graó

11.9. Silvia Soteras (2003) La secuencia formativa: más allá de una programación rutinaria.

11.10. Artur Parcerisa (2003) La fase inicial de la secuencia formativa, un momento clave para el aprendizaje.

11.11. Artur Parcerisa (2006) Una secuencia formativa para facilitar el proceso de aprendizaje

11.12. Artur Parecrisa (2004) La fase de cierre de la secuencia formativa, indispensable para el proceso de aprendizaje