ÖĞRENME ÖĞRETME VE  MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME ÖĞRETME VE  MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME ÖĞRETME VE  MODELLERİ

1. PROGRAMLI ÖĞENME

1.1. SCANNER

1.1.1. Küçük adımlar ilkesi

1.1.2. Etkin katılım ilkesi

1.1.3. Başarı ilkesi

1.1.4. Anında dönüt

1.1.5. Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

2. OKULDA ÖĞRENME

2.1. CARROL

2.1.1. Yetenek

2.1.2. Öğretmenden yararlanma

2.1.3. Sebat

2.1.4. Öğretimin niteliği

2.1.5. Öğretimden yararlanma

3. TAM  ÖĞRENME

3.1. BLOOM

3.1.1. İpuçları

3.1.2. Öğrenci katılımı

3.1.3. Pekiştirme

3.1.4. Dönüt ve düzeltmeler

4. KELLER PLANI

4.1. KELLER

4.1.1. Bireysel farklar ve bu farklardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesidir.

5. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

5.1. ONLİNE ÖĞRENME

5.2. E-ÖĞRENME

5.3. UZAKTAN EĞİTİM

6. GAGNE'NİN ÖĞRENME MODELİ

6.1. GAGNE

6.1.1. Varsayımlar

6.1.2. Öğrenme Ürünleri

6.1.2.1. 1. Zihinsel beceriler

6.1.2.2. 2. Sözel bilgiler

6.1.2.3. 3. Tutumlar

6.1.2.4. 4. Psiko-motor beceriler

6.1.2.5. 5. Bilişsel stratejiler

6.1.3. Temel Boyutlar

6.1.3.1. 1. Dikkat çekme

6.1.3.2. 2. Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme

6.1.3.3. 3. Ön bilgileri hatırlatma

6.1.3.4. 4. Uyarıcı materyali sunma

6.1.3.5. 5. Öğrenciye rehberlik etme

6.1.3.6. 6.Davranışı ortaya çıkarma

6.1.3.7. 7. Geri bildirim verme

6.1.3.8. 8. Performans değerlendirme

6.1.3.9. 9. Kalıcılığı ve transferi sağlama

7. TEMEL ÖĞRENME

7.1. GLASER

7.1.1. Öğretme hedefleri

7.1.2. Giriş davranışları

7.1.3. Öğretme yolları

7.1.4. Değerlendirme

8. ANLAMLI ÖĞRENME

8.1. AUSUBEL

8.1.1. Öğretmenin konuyu açıklaması yanında öğrencinin ilgili konuda düşüncelerini, takıldığı noktaları, yeni bilgiler arasındaki ilişkileri ve sonuçları ortaya çıkarması istenir.

9. YAPILANDIRMACILIK

9.1. VYGOTSKY

9.2. VİCO

9.2.1. Öğrencilerin kendi düşünme biçimi ve deneyimleri ile yeni ve özel bilgi oluşturmasıdır. Nasıl öğrenildiği ve süreç önemlidir.

9.3. DEWEY

9.4. KELLY

10. MODEL OLARAK ÖĞRENME

10.1. BANDURA

10.1.1. Dikkat

10.1.2. Hatırlama

10.1.3. Yeniden üretme

10.1.4. Pekiştireç

11. İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

11.1. LEWİN

11.2. DEWEY

11.2.1. Küçük grupların oluşturulması temeline dayanır. Grubun başarısı için bireysel sorumluluk ve bireysel başarı gereklidir.

11.3. VYGOTSKY

12. ETKİLİ ÖĞRENME

12.1. SLAVİN

12.1.1. Öğretimin niteliği

12.1.2. Öğretimin düzeyini uygun hale getirme

12.1.3. Teşvik etme

12.1.4. Zaman

13. ÇOKLU ZEKA

13.1. GARDNER

13.1.1. 1. Sözel/Dilsel Zeka

13.1.2. 2. Mantıksal/Matematiksel Zeka

13.1.3. 3. Görsel/Uzamsal Zeka

13.1.4. 4. Bedensel/Kinestetik Zeka

13.1.5. 5. Müziksel/Ritmik Zeka

13.1.6. 6. Kişiler arası/Sosyal Zeka

13.1.7. 7. Kişisel/İçsel Zeka

13.1.8. 8. Doğa Zekası

14. AKTİF ÖĞRENME

14.1. DALE

14.1.1. Öz düzenleme

14.1.2. Karmaşık öğretimsel işler

14.2. DAWEY