ÖĞRENME ÖĞRETME VE  MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME ÖĞRETME VE  MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME ÖĞRETME VE  MODELLERİ

1. KELLER PLANI

1.1. KELLER

1.1.1. Bireysel farklar ve bu farklardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesidir.

2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM

2.1. ONLİNE ÖĞRENME

2.2. E-ÖĞRENME

2.3. UZAKTAN EĞİTİM

3. YAPILANDIRMACILIK

3.1. VYGOTSKY

3.2. VİCO

3.2.1. Öğrencilerin kendi düşünme biçimi ve deneyimleri ile yeni ve özel bilgi oluşturmasıdır. Nasıl öğrenildiği ve süreç önemlidir.

3.3. DEWEY

3.4. KELLY

4. MODEL OLARAK ÖĞRENME

4.1. BANDURA

4.1.1. Dikkat

4.1.2. Hatırlama

4.1.3. Yeniden üretme

4.1.4. Pekiştireç

5. İŞ BİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME

5.1. LEWİN

5.2. DEWEY

5.2.1. Küçük grupların oluşturulması temeline dayanır. Grubun başarısı için bireysel sorumluluk ve bireysel başarı gereklidir.

5.3. VYGOTSKY

6. ETKİLİ ÖĞRENME

6.1. SLAVİN

6.1.1. Öğretimin niteliği

6.1.2. Öğretimin düzeyini uygun hale getirme

6.1.3. Teşvik etme

6.1.4. Zaman

7. ÇOKLU ZEKA

7.1. GARDNER

7.1.1. 1. Sözel/Dilsel Zeka

7.1.2. 2. Mantıksal/Matematiksel Zeka

7.1.3. 3. Görsel/Uzamsal Zeka

7.1.4. 4. Bedensel/Kinestetik Zeka

7.1.5. 5. Müziksel/Ritmik Zeka

7.1.6. 6. Kişiler arası/Sosyal Zeka

7.1.7. 7. Kişisel/İçsel Zeka

7.1.8. 8. Doğa Zekası

8. AKTİF ÖĞRENME

8.1. DALE

8.1.1. Öz düzenleme

8.1.2. Karmaşık öğretimsel işler

8.2. DAWEY

9. PROGRAMLI ÖĞENME

9.1. SCANNER

9.1.1. Küçük adımlar ilkesi

9.1.2. Etkin katılım ilkesi

9.1.3. Başarı ilkesi

9.1.4. Anında dönüt

9.1.5. Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

10. OKULDA ÖĞRENME

10.1. CARROL

10.1.1. Yetenek

10.1.2. Öğretmenden yararlanma

10.1.3. Sebat

10.1.4. Öğretimin niteliği

10.1.5. Öğretimden yararlanma

11. TAM  ÖĞRENME

11.1. BLOOM

11.1.1. İpuçları

11.1.2. Öğrenci katılımı

11.1.3. Pekiştirme

11.1.4. Dönüt ve düzeltmeler

12. GAGNE'NİN ÖĞRENME MODELİ

12.1. GAGNE

12.1.1. Varsayımlar

12.1.2. Öğrenme Ürünleri

12.1.2.1. 1. Zihinsel beceriler

12.1.2.2. 2. Sözel bilgiler

12.1.2.3. 3. Tutumlar

12.1.2.4. 4. Psiko-motor beceriler

12.1.2.5. 5. Bilişsel stratejiler

12.1.3. Temel Boyutlar

12.1.3.1. 1. Dikkat çekme

12.1.3.2. 2. Öğrenciye hedefler hakkında bilgi verme

12.1.3.3. 3. Ön bilgileri hatırlatma

12.1.3.4. 4. Uyarıcı materyali sunma

12.1.3.5. 5. Öğrenciye rehberlik etme

12.1.3.6. 6.Davranışı ortaya çıkarma

12.1.3.7. 7. Geri bildirim verme

12.1.3.8. 8. Performans değerlendirme

12.1.3.9. 9. Kalıcılığı ve transferi sağlama

13. TEMEL ÖĞRENME

13.1. GLASER

13.1.1. Öğretme hedefleri

13.1.2. Giriş davranışları

13.1.3. Öğretme yolları

13.1.4. Değerlendirme

14. ANLAMLI ÖĞRENME

14.1. AUSUBEL

14.1.1. Öğretmenin konuyu açıklaması yanında öğrencinin ilgili konuda düşüncelerini, takıldığı noktaları, yeni bilgiler arasındaki ilişkileri ve sonuçları ortaya çıkarması istenir.