Sumbangan Tamadun India

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sumbangan Tamadun India by Mind Map: Sumbangan Tamadun India

1. Sains dan Teknologi

1.1. Ahli matematik India telah mengetahui tentang konsep geometri - mendorongnya memperkenalkan sistem nombor (angka Brahmin dan angka Kharosti) yang mencecah ke angka perpuluhan.

1.2. Pengetahuan dalam bidang astronomi pula dapta dipetik daripada Rig Veda.

2. Falsafah

2.1. Falsafah India ialah falsafah yang terawal berkembang dan direkodkan di dunia.

2.2. Falsafah ini wujud dalam dua bentuk pemikiran besar:- kumpulan yang bersumberkan kitab Veda dan kumpulan yang menolak kitab Veda.

2.3. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva Veda. Mahabharata, Upanishad dan Bhagavad Gita

2.4. Falsafah bukan Veda pula bersumberkan ajaran Cavaka, Jainisme dan Buddhisme.

3. Ekonomi

3.1. Mata wang telah diperkenalkan sejak zaman Gupta.

4. Bahasa dan kesusasteraan

4.1. Bahasa Sanskrit (bukti: penemuan prasasti Talang Tuwo/Kedukan Bukit) dan Tamil berasal daripada tamadun India dan masih digunakan oleh orang India sehingga hari ini.

4.2. Epik Mahabharata (menceritakan peperangan antara 2 tentera--baik dan jahat) dan Ramayana (menceritakan inkarnasi Dewa Vishnu sebagai Rama dan pengaduhan dengan raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, Sita) ialah hasil karya sastera agama Hindu dan Buddha.

5. Agama

6. Perancangan Bandar

6.1. Keupayaan untuk mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Mohenjo-Daro dan Harappa

6.2. pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian, dan matematik

6.3. Pemahaman geometri: hasil daripada pertembungan tamadun ini dengan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba

7. Seni Bina

7.1. berupaya membina binaan yang sangat baik dan lengkap-- dapat dilihat melalui binaan Great Bath.

8. Sifat Keterbukaan

8.1. sifat keterbukaan yang dibuktikan oleh tamadun ini dalam membuat hubungan dengan tamadun lain

8.2. tamadun Indus telah menunjukkan bahawa sesebuah masyarakat itu tidak mampu mencapai kecemerlangan tanpa membuat hubungan serta bertukar pandangan dengan pihak lain.

8.3. hubungannya dengan tamadun Mesopotamia serta tamadun Mesir Purba

8.4. segala pengaruh dari luar itu disesuaikan dengan keadaan dan suasana tempatan.

9. Yoga

9.1. Masyarakat tamadun ini memperkenalkan yoga kepada dunia.

9.2. Sehingga hari ini, yoga diamalkan untuk kesihatan, kelangsiran badan dan sebagainya.

10. Keamanan

10.1. kedamaian dan keamanan ialah tunjang kepada kekuatan sesebuah bangsa untuk mencapai kemajuan dan kecemerlangan