EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI (2016-2017)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI (2016-2017) by Mind Map: EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI (2016-2017)

1. EĞİTİM ÖĞRETİM öğretim teknolojisi ARASINDAKİ İLİŞKİ

1.1. Öğretim Teknolojileri

1.1.1. İnsani kaynaklar ve teknoloji

1.1.2. Performans arttırma

1.1.3. Tasarım

1.1.4. Oluşturma

1.1.5. Etik

1.1.6. Süreç

1.1.7. Uygulama

1.2. Öğretim Teknolojisi  Eğitim Teknolojisi Ayrımı

1.2.1. 1970 ET=ÖT

1.2.1.1. 1

1.2.2. 1977 ÖT<ET

1.2.3. 1994 ET->ÖT

1.2.4. 2008 ÖT<-ET

1.3. Doğma Sebebi

1.3.1. Gelişen Teknoloji

1.3.2. Kuramsal Eğitim

1.3.3. Eğitimle İlgili Kavramlar

1.3.4. Dolaylı İletim

1.3.5. Materyal Metod

1.4. Öğretim Teknolojileri Amaçları

1.4.1. Geniş kitlelere ulaşmak

1.4.2. Bireyselleştirmek

1.4.3. Sürekliliği sağlamak

1.4.4. Öğrenci yetenekleri

1.4.5. Etkinlik ve verimliliği arttırmak

1.5. Öğretimde Sistem Yaklaşımı

1.5.1. Öğretmen

1.5.1.1. Etkili öğretme

1.5.2. Öğrenci

1.5.2.1. Etkili öğrenme

1.6. Tarihi

1.6.1. 1900-1920 = Gerçek nesne, Maket

1.6.2. 1940-1960=Eğitici Film, Televizyon

1.6.3. 1960-1980= Kitle eğitimi,Programlı Öğretim

1.6.4. 2000-... = Yerel ağlar, sanal dünyalar

2. Öğretim Teknolojileri ve İletişim

2.1. İLETİŞİM

2.1.1. İletişim Türleri

2.1.1.1. Sözlü İletişim

2.1.1.2. Sözsüz İletişim

2.1.1.3. Yazılı İletişim

2.1.2. İletişim Süreci

2.1.2.1. Kaynak

2.1.2.2. Mesaj

2.1.2.3. Kanal

2.1.2.3.1. ORtak YAşantı

2.1.2.4. Alıcı

2.1.3. Etkileyen Faktörler

2.1.3.1. Zaman

2.1.3.2. Beden Dİli

2.1.3.3. Hiyerarşi

2.1.3.4. Statü

2.1.3.5. Kaynak Güvenilirliği

2.1.3.6. Seçici Algı

2.1.3.7. Bireysel Farklılık

2.1.3.8. Kaynak Alıcı Benzerliği

2.1.3.9. Çevre

2.1.4. Medya

2.1.4.1. Medya Türü

2.1.4.2. Öğretim Materyali

2.1.5. Engelleyen faktörler

2.1.5.1. Fikir Ayrılığı

2.1.5.2. Ön Yargı

2.1.5.3. İfade eksikliği

2.1.5.4. Ön bilgi eksikliği

2.1.5.5. Sematik

2.1.5.6. Uyutma

3. İlgi Çekme

4. Çoklu ortam öğrenme teorileri tasrım A.Ş. Prensipleri

4.1. sınırlı kapasite teorisi

4.1.1. Bilgiler 20-30 saniye bellekte Tutulur

4.1.2. Çalışan bellek

4.2. aktif işlemci teorisi

4.2.1. sembolize etme

4.2.2. ilişkilendirme

4.2.3. dikkat çekme

4.2.4. gruplandırma

4.2.5. kodlama

4.3. Bilişsel Yük teorisi

4.3.1. İçsel bilinçsel Yük

4.3.1.1. konu ile alakalı fazla bilginin verilmesi

4.3.2. dışsal bilinçsel yük

4.3.2.1. konu ile alakasız bilginin verilmesi

4.3.3. Etkili bilinçsel yük

4.3.3.1. birey için konun en uygun şekilde sunulması

4.3.4. n

4.4. ikili kodlama teorisi

4.4.1. duyusal mod

4.4.1.1. gözler kulak A.Ş.

4.4.2. sunum mod

4.4.2.1. sözlü ve sözsüz

4.4.3. şekil

4.5. çoklu ortam prensibi (mayer)

4.5.1. konu dışı İşlemleri azaltma

4.5.1.1. tutarlılık ,dikkat çekme,gereksizlik,konumsal yakınlık,zamansal yakınlık

4.5.2. Temel Süreçleri Yöneltme

4.5.2.1. parçalara bölme,ön alıştırma,duyu biçimi

4.5.3. üretici süreçleri geliştirme

4.5.3.1. çoklu ortam,kişiselleştirme,ses,resim

5. Mesaj Tasarım ilkeleri

5.1. Motivasyon İlkeleri

5.1.1. Değişiklik ve Merak

5.1.2. Önceki Deneyim Yeni Bilgi

5.1.3. Bilişsel Uyumsuzluk

5.1.4. Motivasyon Güçlendirme

5.1.5. Kişisel bir dil kullanma

5.1.6. Dönüt Düzeltme Uygulaması

5.1.7. Şemalar

5.1.7.1. Eğitsel Metinlerle Resimleri Dengelemek

5.2. Algı İlkeleri

5.2.1. Gestalt Kuramında Algılama

5.2.1.1. Şekil Zemin İlişkisi

5.2.1.2. Tamamlama Yasası

5.2.1.3. Devamlılık Yasası

5.2.1.4. Benzerlik Yasası

5.2.1.5. Yakınlık Yasası

5.3. Önceki Bilgi Yeni Bilgi İlişkisi

5.4. Öğrenme İlkeleri

5.4.1. Örgütleme Stratejisi

5.4.1.1. Bireye Görelilik

5.4.2. 5N1K