Đông Nam Á thời phong kiến

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Đông Nam Á thời phong kiến by Mind Map: Đông Nam Á thời phong kiến

1. Vương quốc Campuchia

1.1. Điều kiện hình thành

1.1.1. Địa hình

1.1.1.1. Một lòng chảo khổng lồ,đáy chảo là Biển Hồ

1.1.1.2. Xung quanh là rừng

1.1.1.3. Được cao nguyên bao bọc

1.1.1.4. Nhiều cánh đồng phì nhiêu màu mỡ

1.2. Văn hoá

1.2.1. Sớm tiếp xúc với văn hoá Ấn Độ

1.2.2. Khắc bia bằng chữ Phạn

1.2.3. Văn học dân gian và văn học viết phản ánh những tình cảm của con người

1.2.4. Nghệ thuật kiến trúc gắn chặt với tôn giáo

1.3. Xã hội

1.3.1. Thế kỉ X - XII

1.3.1.1. Một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á

1.3.1.2. Thế kỉ VII

1.3.1.2.1. Sáng tạo nên hệ thống chữ riêng

1.3.2. Cuối thế kỉ XIII

1.3.2.1. Bắt đầu suy yếu

1.3.2.1.1. Sau 5 lần bị người Thái xâm chiếm lui về phía Nam Biển Hồ ( Phnôm Pênh ngày nay)

1.3.2.2. Hầu như suy kiệt khi Pháp xâm lược năm 1863

2. Vương quốc Lào

2.1. Địa hình

2.1.1. Gắn liền với sông Mê Kông

2.1.1.1. Nguồn tài nguyên thuỷ văn dồi dào

2.1.1.2. Trục giao thông của đất nước

2.1.1.3. Yếu tố thống nhất về mặt địa lí

2.2. Văn hoá

2.2.1. Có hệ thống chữ viết riêng trên cơ sở các nét chữ cong của Campuchia và Myanmar

2.2.2. Ca nhạc và múa hát vui tươi

2.2.3. Một số công trình kiến trúc Phật giáo

2.2.3.1. Chịu ảnh hưởng của tháp Ấn Độ

2.2.3.2. Đồng thời có dáng vẻ riêng của Lào

2.3. Xã hội

2.3.1. Tổ chức xã hội sơ khai

2.3.1.1. Các mường cổ

2.3.2. Thế kỉ XV - XVII

2.3.2.1. Bước vào giai đoạn thịnh vượng

2.3.2.1.1. Quan hệ đối ngoại

2.3.3. Thế kỉ XVIII

2.3.3.1. Suy yếu dần

2.3.3.1.1. Những cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc

2.3.3.1.2. Xiêm nhân cơ hội nội bộ Lào bị chia rẽ biến Lào trở thành thuộc địa

2.3.3.1.3. Thực dân Pháp xâm lược và biến LÀo thành thuộc địa năm 1893

3. Điều kiện hình thành

3.1. Khí hậu

3.1.1. Nhiệt đới gió mùa

3.2. Địa hình

3.2.1. Khá rộng

3.2.2. Bị chia cắt bởi những dãy núi, rừng và biển

3.2.2.1. Không có đồng bằng, thảo nguyên

4. Kinh tế

4.1. Nông nghiệp

4.1.1. Là ngành sản xuất chính

4.1.2. Chủ yếu là trồng lúa nước

4.2. Thủ công nghiệp

4.2.1. Dệt

4.2.2. Làm đồ gốm

4.2.3. Nghề đúc đồng và sắt

4.3. Thương mại

4.3.1. Trao đổi, buôn bán theo đường ven biển

4.3.1.1. Hình thành các thành thị - hải cảng

5. Văn hoá

5.1. Ảnh hưởng từ nền văn hoá Ấn Độ

5.1.1. Chữ viết

5.1.2. Dòng chảy văn học

5.2. Phát triển sáng tạo văn hoá dân tộc

6. Một số quốc gia nhỏ hình thành

6.1. Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

6.1.1. Hình thành các quốc gia phong kiến "dân tộc"

6.2. Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII

6.2.1. Thời kì phát triển của nền kinh tế khu vực

6.3. Từ nửa sau thế kỉ XVIII

6.3.1. Thời kì thoái hoá

6.4. Giữa thế kỉ XIX

6.4.1. Trở thành thuộc địa của các nước phương Tây