ÕPIMOTIVATSIOON

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÕPIMOTIVATSIOON by Mind Map: ÕPIMOTIVATSIOON

1. MIS

1.1. Mistahes tegevus eeldab motiveeritud inimest

1.2. Motivatsioon on protsess, mis äratab tegevuse, säilitab ja reguleerib seda (Wlodkowski 1999)

1.3. Õppimise juures on motivatsioon üks olulisemaid selle tulemuslikkust mõjutavaid tegureid

2. KVALITEET

2.1. SOORITUSE EESMÄRGID

2.1.1. TEADMISTE JA OSKUSTE DEMONSTREERIMINE

2.2. ARENGU EESMÄRK

2.2.1. TEADMISTE JA OSKUSTE OMANDAMINE, TÄIENDAMINE

2.3. Content

2.3.1. Employee

2.3.2. Employee

3. ÕPIMOTIVATSIOONI TUGEVNDAMINE

3.1. määra õppimismotiivid ehk mõjuvad põhjused pingutamiseks

3.2. sea endale reaalsed eesmärgid

3.3. naudi õppimist

3.4. suhtu õppimisse positiivselt

3.5. määra kindel ajakava

3.6. ära mõtle õppimisele vabal ajal

3.7. võrdle oma varasemaid õppimistulemusi praegustega

3.8. selgita välja, mida on oluline õppida

3.9. katseta erinevaid õppimisviise ja –võtteid

3.10. seo õpitav reaalsete eesmärkidega oma elus

3.11. hoia oma õppevahendid korras ja funktsioneerivana

3.12. premeeri end heade õpitulemuste eest

4. KUIDAS

4.1. SISEMISED MOTIVAATORID

4.1.1. ENESEHINNANGU TÕUS

4.1.2. TUNNUSTUSE SAAMINE

4.1.3. SUUREM ENESEUSALDUS

4.2. VÄLISED STIIMULID

4.2.1. AMETIKÕRGENDUS

4.2.2. HARIDUST TÕENDAVA DOKUMENDI SAAMINE

4.2.3. TASU HEADE TULEMUSTE EEST

4.2.4. KÕRGE HINNE

5. MUUTUV

5.1. Õppimist alustades on õppija uuest väljakutsest innustunud ning keskendub sellele väga tugevalt

5.2. Esmased oskused tekivad uut asja õppima asudes üsna kiiresti

5.3. Edusammud pole enam nii märgatavad, lisaks tekib tüdimus – see kõik vähendab omakorda õppimise motivatsiooni

6. SÕLTUV

6.1. ÕPIKESKKONNAST

6.2. ÕPITINGIMUSTEST

6.3. SISEMISTEST VAJADUSTEST

6.4. ARENGU EESMÄRKIDEST