Bota e kompjuterit

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bota e kompjuterit by Mind Map: Bota e kompjuterit

1. 1.6 Rrjeti kompjuterik

1.1. - Rrjeti kompjuterik - Elementet baze te nje rrjeti kompjuterik - Perparesite dhe mangesite e rrjetit kompjuterik

2. 1.7 Llojet e rrjeteve

2.1. - Klasifiki i rrjeteve sipas madhesise se zones se mbulimit - Klasifikimi i rrjeteve sipas arkitektures

3. 1.8 Topologjia e rrjeteve

3.1. - Topologjia Bus - Topologjia Star - Topologjia Ring - Topologjia Mesh - Topologjia Tree

4. 1.9 Kanalet e trasmetimit

4.1. - Kanalet e trasmetimit kabllor - Kanalet e trasmetimit jokabllor ( Wireless

5. 1.10 Zgjidhja e problemeve ne kompjuter

5.1. -Teknikat e zgjidhjes se problemeve gjate punes ne kompjuter

6. 1.1 Tekonologjia e informacionit ne sherbim te njeriut

6.1. - Perdorimet e TIK-ut - Parimet ergonomike

7. 1.2 Rendesia e ruajtjes se informacionit

7.1. - Kodifikimi i informacionit - Perpunimi i informacionit - Siguria e informacionit

8. 1.3 Terminologjia dhe funksionimi i kompjuterit

8.1. - Funksionet e kompjuterit - Procesori - Memoria

9. 1.4 Pajisjet hyrese, dalese dhe ato te ruajtjes se informacionit

9.1. - Llojet e memories - Pajisjet periferike

10. 1.5 Ruajtja e te dhenave (Backup)

10.1. - Njohja me Backup-in - Ruajtja e programeve