Sumbangan Tamadun Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sumbangan Tamadun Islam by Mind Map: Sumbangan Tamadun Islam

1. Seni Bina: - Seni bina Islam pertama adalah dalam bentuk masjid, istana dan kubu yang berbeza - beza mengikut negeri, bentuk, ruang, saiz dan susunannya..

2. Kejuruteraan: - Hidrologi merupakan sumbangan yang sangat besar dalam bidang kejuruteraan dari Islam.

3. Sains Sosial & Kemanusiaan: - Geografi, sejarah, ekonomi, politik, pendidikan dan kesusasteraan adalah diantara bidang - bidang yang berada dibawah sains sosial. - Al-Quran dan sunnah dari segi kesusasteraan disanjung oleh kerana kerasiolan, akal budi serta ilmu yang sahih

4. Fizik: - Ibnu Sina, al-Syifa, karyanya yang terkenal yang membincangkan tentang had laju bunyi dan cahaya.

5. Astronomi: - Penciptaan asturlab, alat peneropong bintang. - Alat untuk menentukan altitud bintang, matahari & cakerawala.

6. Biologi: - Bidang yang mengkaji benda yang hidup tidak kira saiz. - Kitab al-Hayawan karya al-Jahiz mengenai zoologi yang menerangkan tentang binatang.

7. Perubatan: - Ibn Haitham, kitab al-Manazir mengenai aftamologi yang menerangkan perkara asas berkaitan mata. - Halaf al-Tulainim, orang pertama yang menulis buku teks berkenaan penyakit mata.