QUY TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH CLOUD TEAM @ VNPT VINAPHONE

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUY TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH CLOUD TEAM @ VNPT VINAPHONE by Mind Map: QUY TRÌNH TUYỂN THỰC TẬP SINH CLOUD TEAM @ VNPT  VINAPHONE

1. Kiểm tra đầu vào

1.1. Hình thức thi

1.1.1. Thi trắc nghiệm + Online

1.1.2. Số lượng câu hỏi: 30-45 câu

1.1.3. Thời gian: 30-45 phút

1.2. Link tài liệu ôn thi

1.2.1. Linux

1.2.2. Network

1.2.3. OpenStack

1.2.4. Shell + Script:

1.3. Kết quả:

1.3.1. Trên 5 điểm

1.3.1.1. Nhận mail và điện thoại

1.3.1.2. Phỏng vấn trực tiếp

1.3.2. Dưới 5 điểm: Chúc may mắn lần sau

2. Nhận thông tin

2.1. Người đăng tuyển

2.1.1. Tên: Tô Thành Công

2.1.2. Vị trí:

2.1.2.1. Leader OpenStack Team @ VNPT DATA

2.1.2.2. Thành viên BQT @ VietOpenStack

2.1.2.3. Quản lý tại: HOCCHUDONG & VIETMOLO

2.1.3. Email

2.1.3.1. [email protected]

2.1.3.2. [email protected]

2.1.4. Di động

2.1.4.1. 0912349490

2.1.5. Facebook:

2.2. Tại sao Tuyển và tham gia thực tập ???

2.2.1. VIỆC DẠY NGƯỜI KHÁC CHÍNH LÀ HỌC CHO BẢN THÂN

2.2.2. 03 vòng tròn này có liên quan như thế nào ?

2.2.2.1. Vòng tròn nhà trường đào tạo

2.2.2.2. Vòng tròn nhu cầu doanh nghiệp

2.2.2.3. Vòng tròn sở thích của người học

2.2.3. Lĩnh vực CNTT đang phát triển theo ngày, theo tháng, theo năm ???

2.2.4. Sinh viên hiện nay thừa và thiếu cái gì ?

2.2.5. Doanh nghiệp thừa và thiếu cái gì ?

2.3. Thông tin chi tiết http://bit.ly/ttcloud2017

2.4. Lĩnh vực thực tập

2.4.1. Linux

2.4.2. OpenStack

2.4.3. Security

2.4.4. Python

2.4.5. Monitor + Log

2.4.6. Network

2.4.7. Storage

2.5. Số lượng: 5 thực tập sinh

3. Đi làm

3.1. Tháng đầu tiền

3.1.1. Đào tạo văn hóa team

3.1.2. Đào tạo công cụ làm việc

3.1.3. Đào tạo nền tảng cơ bản

3.1.4. Điều chỉnh & định hướng

3.2. Tháng tiếp theo (tháng thứ 2)

3.2.1. Kiểm tra năng lực

3.2.2. OK: Đào tạo nâng cao

3.2.3. Chưa ok: Đào tạo và kiểm tra tiếp (2 tuần 1 bài)

3.3. Tháng tiếp theo (tháng thứ 3)

3.3.1. Đào tạo mảng yêu thích

3.3.2. Gán người phụ trách

3.3.3. Kiểm tra năng lực

3.4. Các tháng còn lại

3.4.1. Tham gia dự án thực tế

3.4.2. Trình bày nội bộ

3.5. Phúc lợi

3.5.1. Hỗ trợ ăn trưa (500K/người/tháng)

3.5.2. Thiết bị LAB và hỗ trợ môn học

3.5.3. Tham gia team building

3.5.4. Bảo lãnh luôn và ngay để đi làm có lương từ những mối công ty quen

3.5.5. Hình ảnh team:

4. Phỏng vấn

4.1. Hẹn lịch

4.2. Gặp gỡ

4.3. Tư vấn

4.4. Hẹn ước

5. Tham gia tuyển

5.1. Đăng ký

5.1.1. Đọc kỹ thông tin tại "THÔNG TIN CHI TIẾT"

5.1.2. Link đăng ký: http://bit.ly/dkcloud2017

5.2. Thời gian đăng ký

5.2.1. Bắt đầu: 01/01/2017

5.2.2. Kết thúc: 28/02/2017