Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. Особистісно-орієнтована технологія навчання

2. Технологія групової навчальної діяльності

3. Технологія розвивального навчання

4. Технологія формування творчої особистості

5. Технологія навчання як дослідження

6. Модульно-рейтингова система навчання

7. Нові інформаційні технології навчання