Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. Технологія формування творчої особистості

2. Технологія навчання як дослідження

3. Модульно-рейтингова система навчання

4. Нові інформаційні технології навчання

5. Особистісно-орієнтована технологія навчання

6. Технологія групової навчальної діяльності

7. Технологія розвивального навчання