Madde Döngüsü

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Madde Döngüsü by Mind Map: Madde Döngüsü

1. Karbon Döngüsü

1.1. Atmosfer

1.1.1. Karbondioksit

1.2. Hidrosfer

1.2.1. Karbondioksit

1.2.2. Bikarbonat

1.3. Litosfer

1.3.1. Petrol

1.3.2. Kömür

1.3.3. Doğal gaz

1.3.4. Elmas

1.4. Biyosfer

1.4.1. Canlı bünyesindeki organik moleküller

2. Su Döngüsü (Hidrolik Döngü)

2.1. Buharlaşma

2.2. Yoğunlaşma

2.3. Yağışlar

3. Fosfor Döngüsü

3.1. Canlılarda

3.1.1. Diş

3.1.2. Kemik

3.1.3. Nükleik asit (DNA/ RNA)

3.2. Fosfatlı Kayaçlar

3.2.1. Fosfatlı Kayalar

3.2.2. Denizler

3.3. Ötrifikasyon

3.4. Kültürel Ötrofikasyon