Metody i formy pracy w przedszkolu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody i formy pracy w przedszkolu by Mind Map: Metody i formy pracy w przedszkolu

1. Indywidualna

2. Metoda

2.1. celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umożliwia uczniom opanowanie wiedzy wraz z umiejętnością posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów

3. Grupowa

4. Forma

4.1. to wszystkie działania jakie podejmujemy, pod względem programowym, metodycznym jak też organizacyjnym celem wyedukowania człowieka.

5. TYPOLOGIA METOD KSZTAŁCENIA WG W. OKONIA

5.1. Metoda asymilacji wiedzi

5.2. Metody waloryzacyjne

5.3. Metody praktyczne

5.4. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy