Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VAATLUS by Mind Map: VAATLUS

1. võimaldab saada otsest teavet indiviidide, rühmade või organisatsioonide tegevuse ja käitumise kohta

2. selle kohta saab öelda, et see on elu ja maailma uurimine

3. süstemaatiline vaatlus

3.1. süstemaatiline

3.2. liigitatud

3.3. vaatleja on kõrvalsesja

4. töömahukas meetod

5. aeganõudev

5.1. see piirab meetodi kasutust

6. osalusvaatlus

6.1. kujuneb vastavalt olukorrale

6.2. vaatleja osaleb rühma tegevuses

7. täielik osalus

7.1. uurija jääb vastuosalisse rolli, sest ta peab töötama loomulikult ja samas võimalikult palju infot koguma.

8. osalus vaatleja

8.1. uurija on rühmas vaid vaatleja