Sumbangan Tamadun Islam

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sumbangan Tamadun Islam by Mind Map: Sumbangan Tamadun Islam

1. Politik

1.1. Pemerintah yang menentang kezaliman dan menegakkan keadilan

1.2. Memimpin dengan penuh amanah dan bertanggungjawab

2. Ekonomi

2.1. Berteraskan keadilan

2.2. Mengharamkan riba dan segala bentuk penindasan

3. Akidah / Tauhid

3.1. Membebaskan manusia daripada menjadi hamba dan menyembah sesama makhluk kepada pengabdian diri kepada ALLAH S.W.T

4. Ilmu Pengetahuan

4.1. Menyuruh umatnya menuntut ilmu untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendekatkan diri kepada ALLAH S.W.T

4.2. Mengembangkan ilmu tradisi seperti tafsir hadis, serta ilmu moden seperti ilmu sains dan falak, perubatan, kesusasteraan dan geografi.

5. Sosial

5.1. Memperkenalkan prinsip berteraskan keadilan, persamaan dan toleransi antara insan.

5.2. Tiada perbezaan dari sudut kemanusiaan

6. Kesenian

6.1. Terdiri daripada sni bahasa, tulisan, seni bina, seni ukir dan muzik.

6.2. Tidak melarang manusai menikmati keindahan alam selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam

6.3. Seni bina berasaskan kerohanian yang membangkitkan aman, damai dan rendah diri.