Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ASTIM by Mind Map: ASTIM

1. Alerjik Astım

1.1. Polenler

1.2. Ev Tozu Akarları

1.3. Mantar Sporlar

1.4. Hayvan Deri, Tüy ve Döküntüleri

2. Alerjik Olmayan Astım

2.1. Sigara, Parfüm vb.

2.2. Hava Kirliliği

2.3. Soğuk Hava Solunması

2.4. Solunum Yolu Enfeksiyonları