פיזיולוגיה השוואתית

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
פיזיולוגיה השוואתית by Mind Map: פיזיולוגיה השוואתית

1. אבולוציה של מערכות הובלה

1.1. מבנה ותפקוד

1.1.1. חרקים

1.1.2. דגים

1.1.3. דו חיים

1.1.4. זוחלים

1.1.5. עופות

1.1.6. יונקים

1.2. מערכת דם

1.2.1. פתוחה

1.2.2. סגורה

1.3. התפתחות הלב

1.3.1. מבנה לב

1.3.1.1. דגים

1.3.1.2. דו חיים

1.3.1.3. זוחלים

1.3.1.4. עופות

1.3.1.5. יונקים

1.3.2. מחזור דם

1.3.2.1. סוגים

1.3.2.1.1. יחיד

1.3.2.1.2. כפול

1.3.2.2. יתרונות

2. מערכת ההפרשה

2.1. מבנה ותפקוד

2.1.1. חד תאים

2.1.2. דגי מים מלוחים

2.1.3. דגי מים מתוקים

2.1.4. עופות

2.1.5. יונקים

2.2. פסולת חנקנית

2.3. מנגנוני וויסות המים

3. מערכת הנשימה

3.1. טרכאות

3.2. זימים

3.3. ריאות

3.4. שקי אוויר

4. רבייה

4.1. אסטרטגיות רבייה

4.2. התאמות בעלי חיים להרבייה

4.2.1. סוג ההפריה

4.2.1.1. חיצונית

4.2.1.2. פנימית

4.2.2. מקום התפתחות העובר

4.2.2.1. ביצה

4.2.2.2. רחם

4.2.3. מקור המזון לעובר

4.2.3.1. ביצה

4.2.3.2. דם האם

4.2.4. חילוף הגזים בעובר

4.2.4.1. מהמים ואל המים

4.2.4.2. מהאוויר ואל האוויר

4.2.4.3. מדם האם ולדם האם

4.2.5. הפרשת חומרי הפסולת

4.2.5.1. אל המים

4.2.5.2. לשק השתן העוברי

4.2.5.3. לנוזל השפיר

4.3. רבייה זוויגית

4.4. הבדלים בין ביצי דגים לביצי עופות