Politični sistem Republike Slovenije

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Politični sistem Republike Slovenije by Mind Map: Politični sistem Republike Slovenije

1. Ustava

1.1. Najvišji pravni akt

1.1.1. Sprejema in dopolnjuje ga DZ

1.1.2. Načelo delitve oblasti

2. Parlamentarni sistem

2.1. Parlament

2.1.1. Nosilec zakonodajne veje oblasti

2.2. Državni zbor:

2.2.1. 90 poslank in poslancev

2.2.1.1. Mandat traja 4 leta

2.2.2. 1 poslansko mesto-->italijanska narodna skupnost, madžarska narodna skupnost

2.2.3. Sprejema zakone

2.2.4. Najvišji zakonodajni organ

2.3. Državni svet

2.3.1. 40 članov, članic

2.3.2. 4 predstavniki delodajalcev

2.3.3. Predsednik: Milan Brglez

2.3.3.1. Od: 1. 8. 2014

2.3.3.2. zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov

2.3.4. 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti

2.3.5. 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

2.3.6. 4 predstavniki delojemalcev

2.3.7. 22 predstavnikov lokalnih interesov

2.3.8. Mandat članov: 5 let

2.3.9. Predsednik: Mitja Bervar

3. Delitev oblasti

3.1. Zakonodajna

3.2. Sodna

3.3. Izvršilna

3.3.1. Vlada

3.3.1.1. Odgovorna državnemu zboru

3.3.1.2. Potrjuje jo državni zbor

3.3.1.3. Sestava

3.3.1.3.1. Predsednik: Miro Cerar

3.3.1.3.2. Ministri

3.3.1.4. Vladna koalicija

3.3.1.4.1. SMC

3.3.1.4.2. DeSUS

4. Predsednik republike: Borut Pahor

4.1. Predstavlja Slovenijo

4.2. Vrhovni poveljnik obrambnih sil

4.3. Izvoli se ga na volitvah

4.4. Največ 2 petletni obdobji

4.5. Od leta 2012

4.6. Borut Pahor

5. Sodstvo

5.1. Sodniki so pri opravljanju funkcije neodvisni

5.1.1. Vezani na ustavo in zakone

5.2. Sodišče

5.2.1. Okrožno

5.2.2. Okrajno

5.2.3. Višje

5.2.3.1. Pritožbena

5.2.4. Vrhovno

5.2.4.1. Najvišje sodišče v sodnem sisstemu

5.2.5. Ustavno sodišče

5.2.5.1. 9 sodnikov ali sodnic

5.2.5.1.1. Predlaga jih predsednik RS

5.2.5.1.2. Izvoli jih DZ

5.2.5.1.3. Stari več kot 40

5.2.5.1.4. Izvoljeni za dobo devetih let

5.2.5.2. Predsednik: Miroslav Mozetič

5.2.5.2.1. Izvoljen s strani sodnikov/soadnic

5.2.5.2.2. Doba devetih let

5.2.5.3. Izvršuje ustavnosodno presojo

5.2.5.4. Varstvo človekovih pravic in svoboščin

5.2.5.5. Varuh ustavnosti in zakonodajnosti

6. Nosilci oblasti

6.1. Predstavniki ljudstva

6.2. Volitve

6.2.1. Vsi polnoletni državljani RS