Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den enkelte og samfundets udledning af stoffer by Mind Map: Den enkelte og samfundets udledning af stoffer

1. Atmosfærens betydning

1.1. Gav liv til jorden for ca.

1.2. Beskytter mod UV stråler fra solen

2. Luftforurening

2.1. Udstødningsgasser

2.1.1. CO2

2.1.2. Methan

2.1.3. Vanddamp

2.2. Skibsfart

2.2.1. Dobbelt mængde CO2 som fly

2.2.2. Udslip af olie

2.3. Flytrafik

2.4. Kraftvarmeværker

2.5. Brændeovne

2.6. Industriproduktion

2.6.1. Plastik, metal

2.7. Metangas

2.8. SMOG

2.9. Storbyer

3. Vandforurening

3.1. Spildevand

3.2. grundvand

3.3. Olieudslip

3.4. Søer og vandløb

3.5. Affald i vandet

4. Håndtering af affald

4.1. Plastikaffald

4.2. Metalaffald

4.3. Genbrug

4.4. Miljøfarligt affald

4.5. Batterier

4.6. Papir og pap

5. Et menneskes udledning

5.1. Mad

5.2. Spildevand

5.3. Affald

5.4. Opvarmning

5.5. Skønhedsprodukter

5.6. Rygning

5.7. Strøm

5.8. genbrug

5.9. Gadgets

5.10. Almen ind- og udånding

6. Samfundets udledning

6.1. Industri

6.2. Kul, gas og olie

6.3. Transport

6.4. Gylle

6.5. Velhavende/ikke velhavende

6.6. Skovbrænd

6.6.1. Påvirker fotosyntese

6.7. Kunstgødning

6.7.1. Udledning af nitrat

6.8. FN, NATO