Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hermoston toiminta by Mind Map: Hermoston toiminta
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Hermoston toiminta

Ääreishermosto

Ääreishermoston muodostavat aivoista ja selkäytimestä kaikkialle elimistöön yhteyttä pitävät hermot.

Somaattinen hermosto

luustolihaksiin menevät liikehermot

aistinsoluista tulevat tuntohermot

Autonominen hermosto

sympaattinen hermosto, aktivoituu kriisitilanteessa

parasympaattinen hermosto

Hermosolu

Aksoni, viejähaarake, Synapsi, hermosolujen liittymäkohta

Dendriitti, tuojahaarake

Hermoston toiminnan perusyksikkö on hermosolu eli neuroni.

Tunto- ja liikehermosolut

Keskushermosto

aivot

kallon sisällä

käsitteleeviestejä

kontrolloivatkoko kehon tapahtumia

erittävät hormoneja

aivokuori, huolehtii tarkoista aistimuksista, tahdonalaisetliikkeet

isoaivot, ajattelu, tunne, muisti ja luovuus

väliaivot, talamus, aistiratojen väliasema, hypotalamus, elimistön tasapainotila, aivolisäkkeen toiminta, aivolisäke, muiden umpirauhasten toiminnan säätely

pikkuaivot, liikkeiden, lihasten ja tasapainon säätely

keskiaivot, silmien ja pään liikkeet, isoaivoja ja muuta hermostoa yhdistäviä hermoratoja

aivosilta, reflekseihin liittyviä toimintoja

ydinjatke

selkäydin

kulkee selkärangan sisällä olevassa kanavassa

selkäydinneste, suojaa iskuilta

koostuu hermoradoista, hermosolujen solukeskuksia, myeliinitupettomia aksoneita

välittää viestejä

refleksit eli heijasteet, vähentävät tietotulvaa aivoihin, suojelevat elimistöä

tahdonalainen hermosto

aistimuksien välittäminen aivoihin

käskyjä lihaksille

autonominen hermosto

sympaattinen

parasympaattinen

automaattisista toiminnoista huolehtiminen