czytanie i notowanie

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
czytanie i notowanie by Mind Map: czytanie i notowanie

1. czytanie

1.1. technika

1.1.1. słaba koncentracja

1.1.2. resztki artylularne

1.1.3. regresja

1.2. problemy

1.2.1. motywacja

1.2.2. mapy, tabele, schematy

1.2.3. słownictwo

1.2.3.1. ubogie

1.2.3.2. bogate

1.2.4. wiedza

1.2.4.1. erudycja

1.2.4.2. ignoracja

1.2.5. tempo

1.2.5.1. tekst trudny- łatwy

1.2.5.2. osobiste preferencje

1.2.5.3. cel nauka- rozrywka

1.2.5.4. beletrystyka- tekst naukowy

2. notowanie

2.1. graficzne

2.1.1. tabele

2.1.2. schematy

2.1.3. mapy myśli

2.1.3.1. rysunki

2.1.3.2. kreatywność

2.1.3.3. kolory

2.1.3.4. pojęcia

2.2. linearne

2.2.1. konspektowe

2.2.2. streszczeniowe