Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Typ osobowości nauczyciela wg. Hollanda by Mind Map: Typ osobowości nauczyciela wg.
Hollanda
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Typ osobowości nauczyciela wg. Hollanda

Realista

cechy

niezależność

praktycyzm

sprawność fizyczna

przebojowość

logika i siła

wykorzystywanie zmysłów (wzroku)

ceni

napięcie

podejmowanie ryzyka

pracę na świeżym powietrzu

rozwiązywanie problemów

posługiwać się narzędziami i maszynami

sposób rozwiązywania problemów

działanie

Badacz

cechy

niezależność

ciekawość świata

intelektualizm

analizowanie myśli i uczuć

brak tradycjonalizmu

zdolności intelektualne i logiczne myslenie

ceni

wymianę myśli

skomplikowane, abstrakcyjne problemy

wyzwania, studiowanie

Sposób rozwiązywania problemów

myślenie

Tradycjonalista

cechy

łagodne usposobienie

logika

dokładność

odpowiedzialność

ceni

odpowiedzialność

porządek

dokładność

sposób rozwiązywania problemów

własne reguły

Inicjator

cechy

niezależność

wiara we własne siły

energiczność

ceni

kierować

organizować

przekonywać

sposób rozwiązywania problemów

podejmowanie ryzyka

Artysta

cechy

kreatywność

uczuciowość

poczucie estetyki

wrażliwość na kolory, formę i dźwięki

ceni

piękno

wymianę myśli

wrażliwość na estetykę

sposób rozwiązywania problemów

twórczo

Społeczny

cechy

otwartość na kontakty z innymi ludźmi

uczciwość

otwartosć

ceni

pomoc innym

sposób rozwiązywania problemów

kieruje się uczuciami