Typ osobowości nauczyciela wg. Hollanda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Typ osobowości nauczyciela wg. Hollanda by Mind Map: Typ osobowości nauczyciela wg. Hollanda

1. Badacz

1.1. cechy

1.1.1. niezależność

1.1.2. ciekawość świata

1.1.3. intelektualizm

1.1.4. analizowanie myśli i uczuć

1.1.5. brak tradycjonalizmu

1.1.6. zdolności intelektualne i logiczne myslenie

1.2. ceni

1.2.1. wymianę myśli

1.2.2. skomplikowane, abstrakcyjne problemy

1.2.3. wyzwania, studiowanie

1.3. Sposób rozwiązywania problemów

1.3.1. myślenie

2. Tradycjonalista

2.1. cechy

2.1.1. łagodne usposobienie

2.1.2. logika

2.1.3. dokładność

2.1.4. odpowiedzialność

2.2. ceni

2.2.1. odpowiedzialność

2.2.2. porządek

2.2.3. dokładność

2.3. sposób rozwiązywania problemów

2.3.1. własne reguły

3. Społeczny

3.1. cechy

3.1.1. otwartość na kontakty z innymi ludźmi

3.1.2. uczciwość

3.1.3. otwartosć

3.2. ceni

3.2.1. pomoc innym

3.3. sposób rozwiązywania problemów

3.3.1. kieruje się uczuciami

4. Realista

4.1. cechy

4.1.1. niezależność

4.1.2. praktycyzm

4.1.3. sprawność fizyczna

4.1.4. przebojowość

4.1.5. logika i siła

4.1.6. wykorzystywanie zmysłów (wzroku)

4.2. ceni

4.2.1. napięcie

4.2.2. podejmowanie ryzyka

4.2.3. pracę na świeżym powietrzu

4.2.4. rozwiązywanie problemów

4.2.5. posługiwać się narzędziami i maszynami

4.3. sposób rozwiązywania problemów

4.3.1. działanie

5. Inicjator

5.1. cechy

5.1.1. niezależność

5.1.2. wiara we własne siły

5.1.3. energiczność

5.2. ceni

5.2.1. kierować

5.2.2. organizować

5.2.3. przekonywać

5.3. sposób rozwiązywania problemów

5.3.1. podejmowanie ryzyka

6. Artysta

6.1. cechy

6.1.1. kreatywność

6.1.2. uczuciowość

6.1.3. poczucie estetyki

6.1.4. wrażliwość na kolory, formę i dźwięki

6.2. ceni

6.2.1. piękno

6.2.2. wymianę myśli

6.2.3. wrażliwość na estetykę

6.3. sposób rozwiązywania problemów

6.3.1. twórczo