Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gospodarka by Mind Map: Gospodarka

1. Poziom gospodarki

1.1. Mikroekonomiczny Poziom

1.1.1. Firma

1.1.1.1. Rynek

1.2. Makroekonomiczny Poziom

1.2.1. Gospodarka Krajowa

1.2.1.1. Regionalna Gospodarka

1.3. Mienzynarodowy Poziom

1.3.1. Stosunki Gospodarcze miedzy światowymy krajami

1.3.1.1. Gospodarka jako całośc

2. Sektor Gospodarki

2.1. Podstawowy Sektor

2.1.1. Rybołówstwo

2.1.1.1. Łesnictwo

2.1.1.1.1. Łowiectwo

2.2. Wtórny Sektor

2.2.1. Produkcja

2.2.1.1. Budowtictwo

2.3. Usługowy Sektor

2.3.1. Technologii Informacyjne

2.3.1.1. Marketing

2.3.1.1.1. Bankowośc

3. Formularz gospodarki

3.1. Rynek

3.2. Polecenia Administracyjne

3.3. Mieszana

3.4. Tradycyjna