Humanizmus a Renesancia (14.-16.st)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Humanizmus a Renesancia (14.-16.st) by Mind Map: Humanizmus a Renesancia (14.-16.st)

1. *Florencia, Tal. *heslo doby: Carpediem vynálezy, technológie, zámor. objavy, kompas,heliocentrizmus,kníhtlač,strelné zbrane *menší tlak náboženstva

2. humanizmus

2.1. humanus-ľudský

2.2. myšlienkové,spoločenské,umelecké hnutie

2.3. napodobňovanie/štúdium/preklad antických autorov

2.4. centrum záujmu-človek

3. druhy a žánre

3.1. lyrika- D.Alighieri-Božská komédia (alegor.epos) G.Boccacio-Dekameron(novela) M.Cervantes-Dômyselný rytier Don Quijote (román)

3.2. epika- F.Petrarca-Sonety pre Lauru Shakespearove sonety M.Rákovský-O spoloč. vrstvách v štáte (obč.-polit. báseň)

3.3. dráma- Shakespear-Hamlet(tragédia),Skrotenie zlej ženy(komédia),Julius Caesal(hist.hra)

4. postavy

4.1. nevyznávajú pokoru/oddanosť kráľovi/cirkvi

4.2. individuálne charaktery

4.3. jedlo, pitie, radosť zo života

5. renesancia

5.1. renaissance-znovuzrodenie

5.2. umelecký smer-výtvarné umenie, architektúra, lit.

5.3. snaha navrátiť antické ideály

6. Znaky HaR lit.

6.1. orientácia na pozemský život a jeho prežívanie

6.2. individualizmus - autori neanonymní, keine napodobňovanie diel, človek je stredobodom umenia, postavy majú individuálny charakter

6.3. racionalizmus-dôvera vrozum a vedecké bádanie

6.4. senzualizmus-zmyslové vnímanie, popretie stredovekého odriekania

6.5. témy-láska, šťastný život jednotlivca, antické témy

7. William Shakespear

7.1. *renesančná dráma za vlády Alžbety I. *dráma, sonety, lyr.-ep. básne

7.2. historické hry zobrazujú minulosť Anglickaza vlády reálneho kráľa, s históriou narába voľne, vznikajú nepresnosti (Henrich 6.,Eduard 3.)

7.3. v komédiách vystupujú milenci prekonávajúci skúšky, meniaci identitu (spoznávanie partnerov),často sú prekážkou rodičia(Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej)

7.4. väčšina tragédií má základ v hist. textoch, inšpir.-príbehy slávnych ľudí,na kt. čaká trest (hamlet, Rómeo a Júlia)