AKO DOSAHOVAŤ SVOJE (NIELEN) GITARISTICKÉ CIELE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AKO DOSAHOVAŤ SVOJE (NIELEN) GITARISTICKÉ CIELE by Mind Map: AKO DOSAHOVAŤ SVOJE (NIELEN) GITARISTICKÉ CIELE

1. A: Jasne pomenuj CIEĽ - napr. "Ovládam hrať pieseň NEPOZNÁM"

1.1. B: Keď viem cieľ presne pomenovať, tak už iba "postavím cestu" :-) Spíšem si menšie vykonateľné kroky, ktoré je treba urobiť. Rozčlením celú cestu z bodu, v ktorom som dnes až po cieľ.

1.1.1. 1. Ovládam potrebné AKORDY

1.1.1.1. Am, C, G, E a Dm

1.1.1.2. Napr.: Docvičiť si potrebujem akord Dm

1.1.2. 2. Ovládam potrebné RYTMY

1.1.2.1. D(U)DU - (D)UDU

1.1.2.1.1. D(U)DU

1.1.2.1.2. ((D)UDU

1.1.3. 3. Mám pripravené DYNAMICKÉ ZVLÁŠTNOSTI

1.1.3.1. Úvod

1.1.3.2. Sloha 1+2

1.1.3.3. Refrén 1

1.1.3.4. 3. Sloha

1.1.3.4.1. záver slohy

1.1.3.5. Refrén 2 - potichu

1.1.3.6. Refrén 3 hlasno

1.1.3.7. Záver piesne

1.1.4. 4. Viem hrať VŠETKY ČASTI PIESNE

1.1.4.1. Úvod

1.1.4.2. Sloha 1 + 2

1.1.4.3. Refrén

1.1.4.4. 3. sloha

1.1.4.5. Refrén

1.1.4.6. Refrén tichý

1.1.4.7. Refrén hlasný

1.1.4.8. Záver

1.1.5. 5. Mám nacvičený SPEV

1.1.5.1. text

1.1.5.2. melódia

1.1.5.3. Úvod

1.1.5.4. 1. sloha

1.1.5.5. 2. sloha

1.1.5.6. refrén

1.1.5.7. 3. sloha

1.1.5.8. Záver