Google Drev

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google Drev by Mind Map: Google Drev

1. Intro til klasser

1.1. 7.årg: MR (Min Uddannelse)

1.2. 8.årg TH/MR (Min Uddannelse)

1.3. 9. årg TH (Min Uddannelse)

1.4. 0. - 6. årg: LN/MY (Google Classroom)

2. Intro på lærermøde

2.1. 1/2 time - 1 time på fællesmøde, hvor strukturen bliver præsenteret

2.2. Ledelsen udsender efter bestemt dato PLF, dagsordner m.m. ud på Google Drev

3. Gæstelærere

3.1. Maria Kjær Madsen viser hvordan hun bruger Google Classroom

3.2. Helle Raun viser hvordan hun bruger Min uddannelse og Google Drev

4. Lag i Front End

4.1. Mappelag 1: Ex 4.a

4.2. Mappelag 2: Ex. Dansk, Matematik Osv.

4.3. Mappelag 3: Ex. Aflevering/præsentation, opgaver, Geogebra Osv.

5. Evt.

5.1. Skemaplan over besøg i klasserne og hvilke lærere det rammer....