Edukacja na odległość w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Edukacja na odległość w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli by Mind Map: Edukacja na odległość w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli

1. Rola mediów w społeczeństwie

2. Rozwój mediów

2.1. TV

2.2. Radio

2.3. Internet

3. Kształcenie Multimedialne

4. Ankieta badawcza http://webankieta.pl/ankiety/w37xrrmifcs

5. Ośrodek Odeukacji Informatycznej i Zastosowań komputera w Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl

5.1. Historia Ośrodka

5.2. Procesy dydaktyczne

5.3. Osiągnięcia Ośrodka