Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Edukacja na odległość w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli by Mind Map: Edukacja na odległość w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Edukacja na odległość w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rola mediów w społeczeństwie

Rozwój mediów

TV

Radio

Internet

Kształcenie Multimedialne

Ankieta badawcza http://webankieta.pl/ankiety/w37xrrmifcs

Ośrodek Odeukacji Informatycznej i Zastosowań komputera w Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl

Historia Ośrodka

Procesy dydaktyczne

Osiągnięcia Ośrodka