Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły by Mind Map: Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

metodologiczne podstawy badań własnych

przedmiot i cele badań

problemy i hipotezy badań

metody, techniki, narzędzia badań

opis terenu badań, charakterystyka badanych

Przemiany współczesnej edukacji

edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego

multimedialne technologie informacyjne

społeczeństwo informacyjne a edukacja medialna

multimedia w procesie kształcenia

podstawowe pojęcia związane z multimediami

istota kształcenia multimedialnego

multimedia w procesie uczenia sie i nauczania

podsumowanie i wioski