Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły by Mind Map: Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

metodologiczne podstawy badań własnych

przedmiot i cele badań

problemy i hipotezy badań

metody, techniki, narzędzia badań

opis terenu badań, charakterystyka badanych

Przemiany współczesnej edukacji

edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego

multimedialne technologie informacyjne

społeczeństwo informacyjne a edukacja medialna

multimedia w procesie kształcenia

podstawowe pojęcia związane z multimediami

istota kształcenia multimedialnego

multimedia w procesie uczenia sie i nauczania

podsumowanie i wioski