Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły by Mind Map: Wykorzystanie warsztatu multimedialnego nauczyciela w procesie dydaktycznym szkoły

1. metodologiczne podstawy badań własnych

1.1. przedmiot i cele badań

1.2. problemy i hipotezy badań

1.3. metody, techniki, narzędzia badań

1.4. opis terenu badań, charakterystyka badanych

2. Przemiany współczesnej edukacji

2.1. edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego

2.2. multimedialne technologie informacyjne

2.3. społeczeństwo informacyjne a edukacja medialna

3. multimedia w procesie kształcenia

3.1. podstawowe pojęcia związane z multimediami

3.2. istota kształcenia multimedialnego

3.3. multimedia w procesie uczenia sie i nauczania

4. podsumowanie i wioski