Peranan Kerajaan dalam Penyatuan Negara

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Peranan Kerajaan dalam Penyatuan Negara by Mind Map: Peranan Kerajaan dalam Penyatuan Negara

1. Slogan "Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan"

2. Sosial

2.1. Strategi Kebudayaan

2.1.1. Kebudayaan rakyat asal rantau ini.

2.1.2. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima

2.1.3. Islam

2.2. Strategi Kepercayaan Agama

2.2.1. Perlembagaan dan Rukun Negara menjamin kebebasan beragama

2.3. Strategi Kesukanan

2.3.1. Mewujudkan peluang dan interaksi sosial - melahirkan suasana yang sangat sesuai bagi memupuk semangat persaudaraan tanpa mengira etnik.

2.4. Strategi Program dan Aktiviti Perpaduan

2.4.1. Memperkenalkan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

2.5. Strategi Perpaduan dan Pertubuhan Sukarela

2.5.1. menerapkan ciri-ciri identiti nasional.

3. Politik

3.1. Strategi Persefahaman Politik

3.1.1. Hak asasi rakyat Malaysia

3.1.2. Demokrasi berparlimen

3.2. Strategi Integrasi Wilayah

3.2.1. Mengintegrasikan antara rakyat di Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak.

3.3. Strategi Keselamatan

3.3.1. Mencapai perpaduan yang mantap dan berkekalan

3.4. Strategi Media Massa

3.4.1. penyampaian maklumat, pembentukan sikap dan pandangan rakyat serta penerapan nilai-nilai positif.

3.5. Strategi Pemantauan Isu-isu Semasa dan Konflik

3.5.1. langkah pengesanan awal terhadap isu-isu semasa dan konflik

3.6. Strategi Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) , Panel Penasihat Perpaduan Negara (PANEL) dan Jawatankuasa Penasihat Perpaduan Peringkat Negeri (JKPPN)

4. Ekonomi

4.1. Strategi Keseimbangan Ekonomi

4.1.1. DEB: mengurangkan pengenalan etnik-aktiviti ekonomi

4.2. Strategi Pembangunan Kawasan

4.2.1. Penempatan baharu - penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum.

4.3. Strategi Penggunaan Tenaga Manusia

4.3.1. Pihak awam ataupun swasta - sebarang lantikan mengisi sesuatu jawatan tidak berdasarkan faktor kaum, agama dan budaya.

5. Pendidikan

5.1. Strategi Sistem Pendidikan

5.1.1. Penggunaan bahasa Melayu - bahasa perantaraan dan menyeragamkan kokurikulum, kurikulum, peperiksaan serta persijilan yang mempunyai pengiktirafan yang sama.

5.2. Strategi Pengunaan Bahasa Kebangsaan

5.2.1. Pelbagai etnik dan keturunan - boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan selesa.

5.3. Strategi Penyelidikan dan Penerbitan Bahan Bacaan

5.3.1. Aktiviti penyelidikan - perpaduan negara dan integrasi nasional