Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły by Mind Map: Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

1. Zabawki w historii nauczania w wychowania

2. Metodologia badań

3. Problemy badawcze

4. Przebieg badań

5. Analiza wyników badań

6. Rola zabawki w rozwoju dziecka

6.1. Spontaniczne formy zabawy

6.2. Zabawy celowe i dydaktyczne

6.3. Zabawka w diagnozie i terapii

7. Zabawka jako czynnik stymulacji rozwoju dziecka

7.1. Rozwój fizyczny

7.2. Rozwój poznawczy

7.3. Rozwój emocjonalny

8. Zabawka jako środekdydaktyczny w przygotowaniu dziecka do szkoły