Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły by Mind Map: Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

1. Zabawki w historii nauczania w wychowania

2. Rola zabawki w rozwoju dziecka

2.1. Spontaniczne formy zabawy

2.2. Zabawy celowe i dydaktyczne

2.3. Zabawka w diagnozie i terapii

3. Zabawka jako czynnik stymulacji rozwoju dziecka

3.1. Rozwój fizyczny

3.2. Rozwój poznawczy

3.3. Rozwój emocjonalny

4. Zabawka jako środekdydaktyczny w przygotowaniu dziecka do szkoły

5. Metodologia badań

6. Problemy badawcze

7. Przebieg badań

8. Analiza wyników badań