Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły by Mind Map: Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

Zabawki w historii nauczania w wychowania

Rola zabawki w rozwoju dziecka

Spontaniczne formy zabawy

Zabawy celowe i dydaktyczne

Zabawka w diagnozie i terapii

Zabawka jako czynnik stymulacji rozwoju dziecka

Rozwój fizyczny

Rozwój poznawczy

Rozwój emocjonalny

Zabawka jako środekdydaktyczny w przygotowaniu dziecka do szkoły

Metodologia badań

Problemy badawcze

Przebieg badań

Analiza wyników badań