Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły by Mind Map: Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Zabawka w przygotowaniu dziecka sześcioletniego do szkoły

Zabawki w historii nauczania w wychowania

Rola zabawki w rozwoju dziecka

Spontaniczne formy zabawy

Zabawy celowe i dydaktyczne

Zabawka w diagnozie i terapii

Zabawka jako czynnik stymulacji rozwoju dziecka

Rozwój fizyczny

Rozwój poznawczy

Rozwój emocjonalny

Zabawka jako środekdydaktyczny w przygotowaniu dziecka do szkoły

Metodologia badań

Problemy badawcze

Przebieg badań

Analiza wyników badań