Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kohti unelmauraa! by Mind Map: Kohti unelmauraa!

1. Osaamisesi on arvokasta

1.1. Aiempi osaaminen

1.2. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen (CV, pofo, nettisivut)

1.3. Vahvuudet

1.4. Kielitaito

1.5. Työhistoria

2. Hyvä tietää

2.1. Tutkinnot: pt, at, eat

2.1.1. pt: ei tarvitse aiempaa osaamista alalta

2.1.2. at: alalle tulo

2.2. Sora

2.3. Alan vaatimukset

2.4. Terveydentila

3. HAE KOULUTUKSEEN

3.1. Hakemus

3.2. S2 tai kielitaito

3.3. Alakohtaiset hakumenettelyt

3.3.1. Valintapäivä

3.3.2. Kartoitukset

3.3.3. Haastattelut

3.3.4. Infot

3.4. Valintapäätös

3.4.1. Valittu opiskkelijaksi

3.4.1.1. Sisäänotto

3.4.1.1.1. HOKS

3.4.2. Ei valittu

3.4.2.1. Uudelleen ohjaus

4. Oletko valmis?

4.1. Opiskeluvalmiudet

4.2. Talousasiat

4.3. Elämänhallinta

4.4. Terveydentila

4.5. Opiskeluvalmiudet

5. BONUS

5.1. Ideoi oma oppimismaisema

5.1.1. KV-vaihto

5.1.2. Työpaikalla tapahtuva oppiminen

5.1.2.1. Koulutussopimus/opso

5.2. 24/7 tee oma ajankäytön suunnitelma