PANGALAN FILIPINO 30 JUAN RAMON SANTIAGO 6-E

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PANGALAN FILIPINO 30 JUAN RAMON SANTIAGO 6-E by Mind Map: PANGALAN FILIPINO           30 JUAN RAMON SANTIAGO 6-E

1. Gamit ng Pangngalan

1.1. Simuno-Bata Pang.-Ang mga bata ay naglalaro sa labas.

1.2. Pamuno- Kaibigan Pang.- Si Pio, ang kaibigan ko, ay naglalaro ng basketbol.

1.3. Kaganapang pansimuno-Tsuper Pang.-Si Mang Glenn ay ang tsuper ko.

1.4. Tuwirang layon- Manok Pang.- Kumain ako ng manok para sa hapunan ko.

1.5. Layon ng pang-ukol- Kapatid Pang.- Bumili ako ng regalo para sa kapatid ko.

1.6. Panawag- Matthew Pang.- Matthew, aalis na ba tayo?

2. Uri ng Pangngalan

2.1. Pangalang Pantangi- tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari

2.1.1. Tao: Henry Perez

2.1.2. Bagay: Jansport

2.1.3. Hayop: Max

2.1.4. Lugar: Makati

2.1.5. Pangyayari: Pasko

2.2. Pangalang Pambalana- di-tiyak na ngalan tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari

2.2.1. Tahas-Tinatwag den ito kongkreto. Ito ang Pangalang nakikita at nahahawakan. Hal.: kotse

2.2.2. Basal-Tinatawag den ito di-kongkreto. Ito ay hindi nakikita pero nararamdaman. Hal.: Oras

2.2.3. Lansak-Ito ay nagpapakita ng pagiging grupo. Hal.: hukbo