Okulöncesi Dönem Gelişim Alanları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Okulöncesi Dönem Gelişim Alanları by Mind Map: Okulöncesi Dönem Gelişim Alanları

1. Bilişsel Alan

2. Özbakım Becerileri

3. Psikomor Alan

4. Sosyal Duygusal Alan

5. Dil Gelişimi

5.1. Alıcı Dil

5.2. İfade edici Dil Gelişimi