Okulöncesi Dönem Gelişim Alanları

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Okulöncesi Dönem Gelişim Alanları by Mind Map: Okulöncesi Dönem Gelişim Alanları

1. Sosyal Duygusal Alan

2. Dil Gelişimi

2.1. Alıcı Dil

2.2. İfade edici Dil Gelişimi

3. Bilişsel Alan

4. Özbakım Becerileri

5. Psikomor Alan