Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Style negocjacji by Mind Map: Style negocjacji

1. styl miękki

1.1. uczestnicy sąprzyjaciółmi

1.2. cel-porozumienie

1.3. ustępstwa by podtrzymać dobre stosunki

1.4. miękkość w stosunku do ludzi i do problemu

1.5. ufanie innym

1.6. łatwo zmienia stanowiska

1.7. składanie ofert

1.8. odkrywanie dolnej granicy

2. styl twardy

2.1. uczestnicy są przeciwnikami

2.2. cel-zwycięstwo

2.3. ustępstwo jako warunek

2.4. wola walki

2.5. wywieranie presji

2.6. wywieranie presji

3. styl rzeczowy

3.1. oddzielenie ludzi od problemu

3.2. myśl o problemie i jego rozwiązaniu

3.3. przekładalność perspektyw

3.4. koncentracja na meritum