Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Style negocjacji by Mind Map: Style negocjacji

1. styl twardy

1.1. uczestnicy są przeciwnikami

1.2. cel-zwycięstwo

1.3. ustępstwo jako warunek

1.4. wola walki

1.5. wywieranie presji

1.6. wywieranie presji

2. styl miękki

2.1. uczestnicy sąprzyjaciółmi

2.2. cel-porozumienie

2.3. ustępstwa by podtrzymać dobre stosunki

2.4. miękkość w stosunku do ludzi i do problemu

2.5. ufanie innym

2.6. łatwo zmienia stanowiska

2.7. składanie ofert

2.8. odkrywanie dolnej granicy

3. styl rzeczowy

3.1. oddzielenie ludzi od problemu

3.2. myśl o problemie i jego rozwiązaniu

3.3. przekładalność perspektyw

3.4. koncentracja na meritum