ปัญหาครอบครัว อาชีพที่แตกต่างกันเกินไป

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปัญหาครอบครัว อาชีพที่แตกต่างกันเกินไป by Mind Map: ปัญหาครอบครัว อาชีพที่แตกต่างกันเกินไป

1. แนวทางการแก้ไข

1.1. ดูเอาใจใส่คูสมรสสม่ำเสมอ

1.2. อดทนกับทุกปัญหา

1.3. ทำข้อตกลงเพื่อหาเวลาว่างให้ครอบครัว

1.3.1. หยุดงาน1วันให้กับครอบครัว

1.3.2. หากิจกรรมเล็กๆทำภายในครอบครัว

1.4. ซื่อสัตย์

2. สาเหตุ

2.1. บางอาชีพไม่สามารถหาเวลาว่างให้กับครอบครัว

2.2. บุตรไม่ได้รับการอบรมที่ดี

2.3. การนอกใจของสามีภรรยา

2.4. ความเลื่อมล้ำทางสังคม

3. ปัจจัย

3.1. ภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้น

3.2. ระยะเวลาในการทำงาน

3.3. ความยากจน

4. บุคคลที่เกี่ยวข้อง

4.1. คู่สมรส

4.2. ลูก

4.3. นายจ้าง

5. ตัวอย่าง

5.1. อาชีพที่สามีหรือภรรยาทำงานกลางคืน

5.2. อาชีพวิศวกรกับอาชีพพยาบาล