STEREOTYP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STEREOTYP by Mind Map: STEREOTYP

1. definicje

1.1. "Uogólnienie dotyczące członków jakiejś grupy społecznej, sprawiające, że traktujemy ich jako posiadających te same właściwości, nie dostrzegając między nimi różnić" - Słownik Psychologiczny KWN

1.2. "To pewien względnie ustalony schemat przedstawiania sobie różnych obiektów - przede wszystkim osób, rzeczy, sytuacji, grup społecznych - zawierający jakieś wartościowanie." - T.Szczukiewicz

1.3. "Panująca w danej grupie ustalona opinia, oparta nie na sprawdzonych danych, ale na anegdotach i pogłoskach. (...)" - Słownik Psychologiczny, N.Sillama

2. przyczyny

2.1. brak dostatecznych informacji

2.2. niechęć do pogłębionej analizy (schematyczne myślenie)

2.3. pogłoski - przekaz emocjonalny

3. konsekwencje

3.1. upraszczanie sposobu funkcjonowania świata

3.2. niesprawiedliwa ocena

3.3. przeszkody w porozumieniu

4. odmiany

4.1. uprzedzenia

4.2. autostereotypy