Batsányi János

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Batsányi János by Mind Map: Batsányi János

1. Élete

1.1. 1763: Tapolca

1.2. Költő, tanulmányíró, szerkesztő

1.2.1. 1788 Kassa, Magyar Museum

1.2.1.1. Hazaszeretet

1.2.1.2. Költeményeiben: retorika, közéletiség

1.2.1.2.1. Rabsága alatt nem szerepelt az irodalmi életben

1.3. 1845: Linz

2. Pályája

2.1. 1787-1793: Orczy Lőrinc, Írnok- szabadkőműves

2.2. 1793: versei miatt elveszítette az állását

2.3. Elhagyja Kassát

2.4. 1796: szabadulás a börtönből, hivatalnoki munka Bécsben

2.4.1. 1809: Napóleon kiáltványainak kiegészítése, feljavítása

2.4.2. 1805: Párizs: osztrákok fogságában- 1816-ig Spielbergben raboskodott

2.4.3. Linz, kényszerlakhely

2.5. 1843 Magyar Tudós Társaság levelező tagja

3. A franciaországi változásokra

3.1. Nemzetek- Királyok: természetellenes ellenségeskedés

3.2. Hatalom visszavonása: természetes

3.3. Rút kelepce= rabság Kötél= rabság állapota Vas iga= kilátástalanság Jobbágy= király alattvalói Felszentelt hóhér= király metaforája

3.4. Epigramma: Rövid/ tömör, általában csattanóval záródó költemény.

4. Lírai én

4.1. Előrelátó- biztos értéktudat, bölcsesség

4.2. Nyilvános beszédek

4.3. " A haza a világ javán munkálkodik."