Leeftijdsfasen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Leeftijdsfasen by Mind Map: Leeftijdsfasen

1. 3 tot 5 jaar

2. Geboorte tot 18 maanden

3. Zuigelingen fase

3.1. Ouders, Verzorgers, Kraamzorg,Familie en Kennissen

4. Peuterleeftijd

4.1. Ouders, Verzorgers, Familie, kennissen en medewerkers peuterspeelzaal

5. Kleuterleeftijd

5.1. Ouders,Verzorgers,Familie,Kennissen,Leraren , en Klasgenootjes.

6. Basisschoolleeftijd

6.1. Ouders,Leraren, klasgenootjes en vrienden (verzorgers varieert in deze leeftijd, vaak tot 8 jaar op kinderdagverblijf)

7. adolescentie

7.1. Ouders, Docenten en Vrienden

8. Vroege volwassenheid

8.1. Ouders (tot uitzet), Vrienden en relatie

9. Middelbare volwassenheid

9.1. Vrienden, Kinderen en familie

10. Late volwassenheid

10.1. Familie, kinderen, vrienden en verzorgers

11. 18 maanden tot 3 jaar

12. 6 tot 12 jaar

13. 12 tot 18 jaar

14. 18 tot 35 jaar

15. 35 tot 55-65

16. 55 -65 tot de dood