ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÖĞRENME VE ÖĞRETME MODELLERİ by Mind Map: ÖĞRENME VE ÖĞRETME  MODELLERİ

1. Programlı Öğrenme (SKİNNER)

1.1. Bir öğrencinin davranışsal hedeflere ulaşmasına yardım etmek üzere deneysel olarak geliştirilmiş öğrenme tekniklerinin sistematik olarak uygulanmasıyla desenlenmiş bir süreçtir

1.2. Programlı öğretimin dayandığı ilkeler

1.3. Küçük adımlar ilkesi

1.4. Etkin katılım ilkesi

1.5. Başarı ilkesi

1.6. Anında dönüt

1.7. Bireysel hıza göre ilerleme ilkesi

2. Keller Planı (KELLER)

2.1. Temel amaç; bireysel farklar ve bu farklardan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesidir

2.2. Öğrencinin rakibi kendisidir.

2.3. Değerlendirme bireyseldir.

2.4. Her öğrenci kendi hızına göre ilerler (zaman açısından tam öğrenmeden daha ekonomiktir).

3. Bilgisayar Destekli Öğretim

3.1. Bireysel farklara teknolojinin hizmet edebilmesidir.

4. Gagne'nin Öğrenme Modeli

4.1. öğrenme, dışsal uyaranların bilişsel süreçlerle yapılandırılmasına bağlı bir işlemdir

5. Temel Öğretim (GLASER)

5.1. Bu modelde uygulamalar önemli olduğu için öğretme işinin düzenlenmesinin en iyi öğretmen tarafından yapılacağı belirtilmektedir.

6. Model Olarak Öğrenme (BANDURA)

6.1. Taklit ve gözleme dayalı daha çok informal öğrenmelerle gerçekleşir.

7. Çoklu Zeka (GARDNER)

7.1. Her birey az ya da çok her zeka boyutuyla dünyaya gelir. Bu zeka boyutları uygun etkinlik ve çevresel uyarıcılarla gelişir.

8. Okulda Öğrenme (CARROLL)

8.1. Burada Carroll her öğrenciye, ek öğrenme olanakları verildiği taktirde belirlenen öğrenme düzeyine ulaşacaklarını savunmaktadır.

9. Tam Öğrenme (BLOOM)

9.1. Tam öğrenme modeli öğrencilerin aynı konuyu kavrama sürelerinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle, yeterli zaman ve destek verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceği temeline dayanır

9.2. Bilişsel Giriş Davranışları

9.3. Sözlü anlatım yeteneği, okuduğunu anlama becerisi, mantıksal düşünme becerisi, öğrenme tarzı

9.4. Duyuşsal Giriş Davranışları

9.5. Öğrencinin öğrenme ünitesine karşı ilgisi, tutumu ve akademik benlik kavramını kapsar. Duyuşsal giriş özellikleri, başarıdaki değişkenliğin % 25 ‘ini açıklama gücündedir.

10. Anlamlı Öğrenme (AUSUBEL)

10.1. Anlamlı öğrenmede; öğretmenin konuyu açıklaması yanında öğrencinin ilgili konuda düşüncelerini, takıldığı noktaları, yeni bilgiler arasındaki ilişkileri ve sonuçları ortaya çıkarması istenir

11. Yapılandırmacılık (VİCO, VYGOTSKY, DEWEY, KELLY)

11.1. Öğrencilerin kendi düşünme biçimi ve deneyimleri ile yeni ve özel bilgi oluşturmasıdır. Nasıl öğrenildiği ve süreç önemlidir.

12. İşbirliğine Dayalı Öğrenme (LEWİN, VYGOTSKY, DEWEY)

12.1. Küçük grupların oluşturulması temeline dayanır. Grup başarısı için bireysel sorumluluk ve bireysel başarı gereklidir.

13. Etkili Öğrenme (SLAVİN)

13.1. İyi bir öğretim hizmeti ve grupla öğretim temel alınır.

14. Aktif Öğrenme (DALE, DEWEY)

14.1. Aktif öğrenme; öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, öğrenene öğrenme sürecinin çeşitli yönleriyle ilgili kararlar ve öz düzenleme yapma olanaklarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorladığı bir bir öğrenme süreci, olarak tanımlanmaktadır.