BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİYOLOJİNİN ALT DALLARI by Mind Map: BİYOLOJİNİN ALT DALLARI

1. FİZYOLOJİ

1.1. İşleyiş bilimidir. Hücre, organ ve sistemle­rin çalışma esaslarını inceleyen bilim dalıdır.

1.1.1. (Örnek: Hayvan fizyolojisi, bitki fizyolojisi, hücre fizyolojisi

2. SİTOLOJİ

2.1. Hücreyi inceleyen bilim dalıdır. Hücrenin yapısını ve hücrede meydana gelen temel olayla­rı inceleyen bilim dalıdır.

2.1.1. New node

2.1.2. (Örnek: Prokaryot hücre, ökaryot hücre…)

3. HİSTOLOJİ

3.1. Dokuları inceleyen bilim dalıdır.

3.1.1. (Örnek: Kan dokusu, parankima dokusu…)

4. BİYOKİMYA

4.1. Canlılardaki reaksiyonları ve kimyasal de­ğişimleri inceleyen bilim dalıdır.

5. EKOLOJİ

5.1. Canlıların birbirleriyle ve içinde yaşadıkları çevreyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

6. ZOOLOJİ

6.1. New node

6.2. Hayvanları inceler

7. BOTANİK

7.1. Bitkileri inceler

8. MORFOLOJİ

8.1. Canlıların dış görünüşlerini inceleyen bilim dalıdır.

8.1.1. (Örnek: Hayvan morfolojisi, bitki morfoloji­si…)

9. ANATOMİ

9.1. Canlıların iç yapısını, organ ve sistemlerin düzenlenişini inceleyen bilim dalıdır.

9.1.1. (Örnek: İnsan anatomisi, bitki anatomisi…)

10. GENETİK

10.1. Kalıtsal bir karakterin dölden döle aktarı­mını inceleyen bilim dalıdır.