BİLİNEN İLK UYGUR ŞAİRLERİ VE ŞİİRLERİ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BİLİNEN İLK UYGUR ŞAİRLERİ VE ŞİİRLERİ by Mind Map: BİLİNEN İLK UYGUR ŞAİRLERİ VE ŞİİRLERİ

1. Buda muhiti içinde yetişen şairin bir niyaz şiiri bulunmaktadır.

2. Ki-ki

2.1. Buda muhiti içinde yerleşmiş olan bu şairin iki şiiri bulunmaktadır.

3. Kül Tarkan

3.1. Yalnız adıyla biliniyor

4. Çuçu

4.1. Divan-ı Lügat-it Türk' de adı geçen bu şairin elde mevcut şiiri yoktur.

5. Aprın Çor Tigin

5.1. İki şiiri ile biliniyor.

5.1.1. ÖZGÜN

5.1.2. Yaruk tengriler yarlıkazun ------Nurlu tanrılar buyursun Yavaşım birle -------Yumuşak huylum ile Yakışıpan adrılmalım -------Birleşip bir daha ayrılmayalım Küçlüg biriştiler küç birzün -----Güçlü peygamberler güç versin Közi karam birle--------------- Kara gözlüm ile Külüşügin oluralım...----------- Gülüşerek yaşayalım...

5.1.3. SEVGİL

5.1.4. Kasıncığımın öyü kadgurar men -----( Kadıncığımı düşünüp dertlenirim) Kadgurdukça -----( Dertlendikçe) Kaşı körtlem -----( Kaşı güzelim ) Kavışıg sayır men ------( Kavuşmak isterim) Barayın tiser ------( gideyim desem ) Barç amrakım ------( güzel sevgilim ) Baru yime umaz men ------( gidemem yine ben) Bağırsakım ------ ( sadık yarim ) Kireyin tiser ------ ( gireyim desem ) Kicıgkiyem ------- ( küçüğüm) Kirü yime umaz men ------ ( giremem yine ben) Kin yıpar yıdlıgım ------- ( amber -misk kokulum) Yaruk tengrler ------- ( Parlak tanrılar ) Yarluk azunın ------- ( buyrugu ile) Yavaşım birle ---------( yavaş huylum ile ) Yakışıpan adrılmalım --------( kavuşup ayrılmayalım) Küçlüg piriştiler --------- ( güçlü periler - meleklerin-) Küç birzünin -------- ( güç vermesiyle) Közi karam bir ......

6. Bilinen İlk Türk şairlerinin Uygur şairlerinin olmasının sebebi ise Uygurların yarı yerleşik bir hayat sürmeleri, matba kullanmasını bilmeleri, Mani ve Buda dinlerine inanan Uygurların yazma eserlerin bu tapınaklarda toplayabilmeleridir. Diğer Türklerin İslamiyeti kabule kadarki süreçte göçebe olmaları sebebiyle onların yazdıkları metinler kaybolmuş,yaşayan şair ve edipleri de aynı sebeplerden unutulmuştur.

6.1. ilk yerleşik hayat

6.2. matba kullanımı

6.3. Mani ve Buda dinleri

7. Asıg Tutung

7.1. Bir dörtlük içinde adı geçmektedir.

8. Pratyaya Şiri

8.1. iki şiiri vardır

9. Kalun Kayşı

10. Çisuya Tutung

10.1. Bir şiiri vardır.