Kommunikatsiooniprotsessid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kommunikatsiooniprotsessid by Mind Map: Kommunikatsiooniprotsessid

1. 1. Ümberlülitumine iseendalt partnerile

1.1. • tähelepanu suunamine partnerile

1.2. • partneri määratlemine (isikutaju)

1.3. • situatsiooni määratlemine (ignoreerimine, rituaal, töö, ajaviide, mäng, avatud suhtlemine)

2. 2. Psühholoogilise kontakti loomine

2.1. • mitteverbaalsed vahendid (silmside, distants, kalded, puudutused, paralingvistika)

2.2. • sõnalised vahendid

2.3. • rolli valik

3. 3. Põhiteate vahetamine

3.1. • sisu (argumendid jmt)

3.2. • esitus (keelevahendite valik)

3.3. • informatiivsus

3.4. • emotsionaalsus

3.5. • lihtsus

3.6. • tihedus

4. 4. Psühholoogilise kontakti lõpetamine

4.1. • mitteverbaalsed vahendid

4.2. • verbaalsed vahendid