Kommunikatsiooniprotsessid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kommunikatsiooniprotsessid by Mind Map: Kommunikatsiooniprotsessid

1. 3. Põhiteate vahetamine

1.1. • sisu (argumendid jmt)

1.2. • esitus (keelevahendite valik)

1.3. • informatiivsus

1.4. • emotsionaalsus

1.5. • lihtsus

1.6. • tihedus

2. 4. Psühholoogilise kontakti lõpetamine

2.1. • mitteverbaalsed vahendid

2.2. • verbaalsed vahendid

3. 1. Ümberlülitumine iseendalt partnerile

3.1. • tähelepanu suunamine partnerile

3.2. • partneri määratlemine (isikutaju)

3.3. • situatsiooni määratlemine (ignoreerimine, rituaal, töö, ajaviide, mäng, avatud suhtlemine)

4. 2. Psühholoogilise kontakti loomine

4.1. • mitteverbaalsed vahendid (silmside, distants, kalded, puudutused, paralingvistika)

4.2. • sõnalised vahendid

4.3. • rolli valik