BOŞALTIM SİSTEMİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BOŞALTIM SİSTEMİ by Mind Map: BOŞALTIM SİSTEMİ

1. HASTALIKLARI

1.1. Böbrek Taşı

1.2. Böbrek Yetmezliği

1.3. -Nefrit -Üremi -Sistit

2. YARDIMCI ORGANLARI

2.1. Deri

2.2. Akciğer

2.3. Kalın Bağırsak

2.4. Karaciğer

2.5. Böbrek

3. -Su -Üre -Ürik asit -Tuz -Mineral -Vitamin

4. -Su -Tuz

5. -Su -Karbondioksit

6. -Su -Besin Atıkları -Safra

7. ORGANLARI

7.1. Böbrek

7.1.1. Kabuk

7.1.2. Havuzcuk

7.1.3. Öz Bölgesi

7.2. Üreter

7.3. İdrar kesesi

7.4. Üretra

8. Nefron

9. Kan