PAJISJET HYRESE DHE DALESE TE KOMPJUTERIT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PAJISJET HYRESE DHE DALESE TE KOMPJUTERIT by Mind Map: PAJISJET HYRESE DHE DALESE TE KOMPJUTERIT

1. PAJISJET HYRESE

1.1. 1.Mausi 2.Tastiera 3.Skenerët 4.Touchpad 5.Mikrofoni 6.Webcam

1.1.1. Mausi -Pajisje hyrëse kryesore që e përdorim për komunikim me kompjuterin, për të hapur programe,për të zgjedhur materiale dhe për të kryer veprime të shumta ne programe te ndryshme.

1.1.2. Tastiera Shërben që të shkruani të dhëna në kompjuter. Kanë 104 taste, ndahen në: Veqanta:Ctrl,Alt,Shift,Caps Locks, Tap. -T.Standarde:Alfabetike,Numerike dhe shenjave speciale. -Funksionit (F1...F2) -Tastet e fshirjes,numerike, e lëvizjes së kursorit etj

1.1.3. Skenerët Eshtë pajisje permes të cilës skenohen fletët në një form digjitale dhe ruhen në memorien e kompjuterit. Skenimi bëhet permes "kokës skenuese"qe me burim të dritës ndriqon fleten qe skenohet. Ndahen ne 3 grupe:skener te rrafshët,Flete, Dore.

1.1.4. Touchpad Touchpad-i është pajisje që reagon në prekje. Përdoret duke e prekur me gishta ose me laps të lidhur. Përdoret për pranimin e zërit dhe tonit. Përdorimi kryesor i mikrofonit është në video-konferenca dhe prezantime të ndryshme. Një webcam është një video kamerë që ushqen ose përcjell imazhin e saj në kohë reale, ose nëpërmjet një kompjuteri në rrjet kompjuterik.

2. PAJISJET DALESE

2.1. 1.Monitori 2.Printeri 3.Altoparlantët

2.1.1. Një monitor kompjuteri ose një ekran kompjuteri është një ekran elektronik vizuale për kompjutera. Ai është pajisja kryesore për paraqitjen e të dhënave dalëse nga kompjuteri Një monitor zakonisht përfshin pajisjen ekranit, qarqet, zorrë, dhe furnizimit me energji elektrike.

2.1.2. Printeri është një pajisje dalëse hardverike përgjegjëse për marrjen e të dhënave kompjuterike dhe gjenerimin e tyre në kopje letër Një printer është një periferi që e bën një përfaqësim të vazhdueshme njerëzor për leximin e tekst në letër ose media të ngjashme fizike. Dy mekanizmat më të zakonshëm të printerve janë bardhë e zi-lazer që përdoren për dokumente të përbashkëta, dhe printera me ngjyrë të cilat mund të prodhojnë me cilësi të lartë të proshimit të fotografis.

2.1.3. Altoparlantët Altoparlantet janë pajisje hardverike të lidhura me kartën e zërit të kompjuterit që shpërndan tingujt e gjeneruar të kompjuterit. Tingujt jane gjenerur nga një sërë ngjeshjesh dhe rralimeve të ajrit, dhe detyra e tij është të gjeneroje këto ngjeshje dhe rralime në dëgjim.