Ungdomsoprør - Energikrise

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ungdomsoprør - Energikrise by Mind Map: Ungdomsoprør - Energikrise

1. Fakta Ungdomsoprør

1.1. Hvor?

1.1.1. Ungdomsoprøret foregik i hele landet, men det forgik mest i byerne, og specielt i København, ift. Jagtvej 69, Christiania.

1.2. Hvad?

1.2.1. Ungdomsoprøret var et oprør der startede i midt 1900'tallet. Det var unge menneskers oprør mod gældende normer i 1960'erne.

1.3. Hvornår?

1.3.1. 1950'erne +

1.4. Hvorfor?

1.4.1. Det var flere unge mennesker i Danmark, primært i København, som begyndte at stille spørgsmål til den måde vore samfund fungerede på?

1.5. Hvordan?

2. Begreber Ungdomsoprør

2.1. BZ-bevægelsen

2.2. Christania

2.2.1. Vi syntes alle 3 at det er fedt at Danmark har plads til et mini samfund. Selvom de ikke er 100% accepteret af hele Danmark, syntes vi at det er fedt at der er et fristed for dem som går ind for den slags kultur. Men vi syntes også det er "smart" at de ligesom er der inde, i forhold til at de gik rundt og lavede alt muligt i resten af Danmark. Men vi mener stadig ikke at det skal "overtage" Danmark

2.3. Ungdomsoprør

2.4. Ungdomshuse

2.5. Oliekrisen

2.6. Amerikaniseringen

2.7. De glade 60'ere

2.8. Marshallhjælpen

2.9. Fri Hash

2.10. Generationskløften

2.11. rock´n´roll

2.12. Studenteroprøret

2.13. Professorvældet

2.14. Tet-offensiven Vietnamkrigen

2.15. Demonstration mod Vietnamkrigen

2.16. 1968

2.17. 1965

2.18. 1968

2.19. 1971

2.20. Kollektiv

2.21. Hippie

3. Kilder

4. Probelmstillinger

4.1. Hvordan indvirkede nationalfølelsen på ungdomsoprøret?½

5. Produkt og diposition

6. Fakta Energikrisen

6.1. Hvor?

6.2. Hvad?

6.3. Hvornår?

6.3.1. Ca. 1973

6.4. Hvorfor?

6.5. Hvordan?

7. Nationalfølelsen

8. Begreber energikrisen

8.1. Oliekrisen

8.2. Bilfrie Søndage

9. Ungdomsoprør

9.1. Ungdomsoprøret rejste diskussion om vigtige emner: Overforbrug, forurening, miljø, økologi, bevaring af gamle bydele, fri sex, fri abort, kønsroller, kvindefrigørelse, undertrykkelse af u-lande, forskning i arbejdsskader og meget mere.

9.2. Man søgte inspiration ved at rejse til andre lande og møde nye kulturer. Nogle søgte ind i sig selv gennem meditation, yoga, euforiserende stoffer, mikro-makro mad osv. Andre var inspirerede af gamle teorier om samfund, hvor alle ejede alt i fællesskab og bestemte sammen.