Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Eksamen 19/5 2010 by Mind Map: Eksamen 19/5 2010
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Eksamen 19/5 2010

Reiselivsbransjen

SSB

Tall og statistikk

Eget nettverk foreldre osv.

HSMAI

Sogn og Fjordane fylke

Andre hoteller/komkurrenter

Bransjeanalyse

Forretningside

Behov

overnatting

mat

hyggelig

turistferie

Hvem

Eldre

Ekstremsport

Tyskere

Hvordan

tradisjon

aktiviteter

museer

Teori, krav til forretningside

lærebok s. 9 - 10.

Markeder og markedsføring

Markedsstrategi

Konkurransmidlene, produkt, overnatting, pris, middels/høy prisklasse, Prisdifferensiering, Prissetting, plass, Hvordan få varer, kontakt med museer og aktiviteter, personal, familiedrevet, service, kompetanse, New node, ledelse, påvirkning, internett, aviser, radio osv.

Markedsmål

Markedsføring

lærebok s. 96 - 124

Innovasjon

Lærebok s. 146....

Konkurrenter