Eksamen 19/5 2010

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Eksamen 19/5 2010 by Mind Map: Eksamen 19/5 2010

1. Reiselivsbransjen

1.1. SSB

1.1.1. Tall og statistikk

1.2. Eget nettverk foreldre osv.

1.3. HSMAI

1.4. Sogn og Fjordane fylke

1.5. Andre hoteller/komkurrenter

1.6. Bransjeanalyse

2. Forretningside

2.1. Behov

2.1.1. overnatting

2.1.2. mat

2.1.3. hyggelig

2.1.4. turistferie

2.2. Hvem

2.2.1. Eldre

2.2.2. Ekstremsport

2.2.3. Tyskere

2.3. Hvordan

2.3.1. tradisjon

2.3.2. aktiviteter

2.3.3. museer

2.4. Teori, krav til forretningside

2.5. lærebok s. 9 - 10.

3. Markeder og markedsføring

3.1. Markedsstrategi

3.1.1. Konkurransmidlene

3.1.1.1. produkt

3.1.1.1.1. overnatting

3.1.1.2. pris

3.1.1.2.1. middels/høy prisklasse

3.1.1.2.2. Prisdifferensiering

3.1.1.2.3. Prissetting

3.1.1.3. plass

3.1.1.3.1. Hvordan få varer

3.1.1.3.2. kontakt med museer og aktiviteter

3.1.1.4. personal

3.1.1.4.1. familiedrevet

3.1.1.4.2. service

3.1.1.4.3. kompetanse

3.1.1.4.4. ledelse

3.1.1.5. påvirkning

3.1.1.5.1. internett

3.1.1.5.2. aviser, radio osv.

3.1.2. Markedsmål

3.2. Markedsføring

3.3. lærebok s. 96 - 124

4. Innovasjon

4.1. Lærebok s. 146....

4.2. Konkurrenter