Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Vandskredsløb af Mind Map: Vandskredsløb

1. Fotosyntese

1.1. 6CO2+6H2O ->C6H12O6+6O2

2. Grønkorn

3. vandundersøgelser

4. Fødekæder i en sø

5. Energi fra sol til dyr

6. Energitranport

6.1. sollys

6.1.1. energi til planteplankton

6.1.1.1. fredfisk spiser planter/plankton

6.1.1.1.1. rovfisk spiser fredfisk

6.2. Respiration

6.2.1. der skal være varme og ilt til stede

6.2.2. ilt+glukose -> kuldioxid+vand

6.3. organisk materiale

6.3.1. indeholder C

7. pH-værdi

7.1. 14 base

7.1.1. neutral- 7

7.1.1.1. stærk syre- 1

8. Næringsstoffer

8.1. ammonium

8.1.1. nitrat

8.1.1.1. NO3

8.1.1.1.1. gasart- N2

9. den naturlige vandkredsløb

9.1. Solen varmer havet

9.2. vandet fordamper

9.3. bliver til skyer (fortætning)

9.4. regner over havet/land

9.5. vandet siver ned i jorden til grundvandet

9.6. grundvandet kan drikkes!

10. ferskvand

10.1. 3% af Jorden vand

11. den onde cirkel

11.1. for mange næringsstoffer

11.1.1. ammonium, fosfat, nitrat

11.2. flere alger

11.3. vandet bliver uklart

11.4. rovfisk kan ikke se

11.5. flere fredfisk

11.6. mindre dafnier mm.

11.7. fotosyntesen sættes ud af kraft

11.8. fosfor frigives fra havets bund

11.9. Organisk materiale

12. den gode cirkel

13. der hvor mennesker griber ind i den naturlige cyklus

13.1. vi pumper vandet op

13.1.1. i vandværker

13.2. vi udleder spildevand

13.2.1. udledes i kloakerne

13.2.1.1. og derfra til renseanlægget

13.3. fra renseanlægget udledes spildevandet til havet

13.4. regner samles også i kloakerne

13.4.1. ledes til renseanlæg

13.4.1.1. mere vand om vinteren, da det mere regner!

14. renseanlæg

14.1. mekanisk rensning

14.1.1. man fjerner fx vatpinde via riste

14.2. biologisk rensning

14.2.1. bakterierne spiser ...

14.2.1.1. affaldsstoffer

14.2.1.2. næringsstoffer

14.2.1.3. organisk materiale

14.3. kemisk rensning

14.3.1. man tilsætter kemikalier

14.3.1.1. Jern tilsættes, fordi det virker som en slags magnet på fosfaten. Inden for kemien hedder det, at jern binder sig til fosfaten. Nu er ionforbindelsen jernfosfat dannet. Jernfosfat er tungt og synker langsomt til bunds i efterklaringstankene. Inden for kemien hedder det, at jernfosfat er tungtopløseligt og bundfældes

14.4. UNDGÅ

14.4.1. kemikalier, der ødelægger bakteriekulturer

14.4.1.1. fx klor

14.4.1.2. ikke svanemærkede produkter

15. Fødenet i en sø