Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Naturfag af Mind Map: Naturfag

1. Bæredygtig energiforsyning lokalt og globalt plan

1.1. boliger

1.2. Energikilder

1.2.1. Produktion af energi

1.2.2. Omdannelse

1.3. Produktion, udnyttelsen og forbrug

1.3.1. Biler, fly osv.

1.4. Energiformer

1.4.1. Mekanisk energi

1.4.2. Termisk energi

1.4.3. Kemisk energi

1.4.4. Magnetisk energi

1.4.5. Kerne energi

1.4.6. Stråling energi

1.4.7. Kinetisk energi

1.5. Tilvækst, samt selvproducerende

2. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

2.1. Jordlagene

2.2. Søer, floder osv.

2.3. Drikkevand

2.3.1. Vandets kredsløb

2.3.2. Vandets fuktioner

2.3.3. Grundvand

2.3.4. Rest molekyler - samt bakterier

3. Stråling indvirkning på levende organismers levevilkår

3.1. Atomkræftværk der sprunget i luften dræber dyr med redioaktive stoffer

3.1.1. Søer der bliver radioaktive er skadeligt for miljøet

3.1.2. Luftforurening

3.1.3. Fourener store områder efter Eksplosionen

3.1.4. Det kan muligvis udrydde raser

3.1.5. efterlade store områder hvor dyr kan leve i fred

3.2. Processer

3.2.1. Næringstoffer, dyr osv.

3.3. Grundlagene

3.4. Atmosfæren

4. Den enkles og samfundets udledning af stoffer

4.1. Offenligt transport

4.1.1. Biler

4.1.1.1. Personbiler

4.1.1.2. taxi

4.1.1.3. Uberdriver

4.1.2. Busser

4.1.2.1. Skolebusser

4.1.2.2. Offenligebusser

4.1.3. Tog

4.1.4. Fly

4.1.4.1. Private fly

4.1.4.2. Offenlige fly

4.1.5. Helikopter

4.1.5.1. Offenlige helikopter

4.1.5.2. Private Helikopter

4.1.6. Letbane

4.2. Industri

4.2.1. Fabrikker

4.2.2. Produktion

4.2.3. Kulkraftværk

4.3. Drivhusgasser

5. Produktion med bæredygtig Naturgrundlag

5.1. Møller

5.1.1. Vindmøller

5.1.2. Vandmøller

5.2. Biogas

5.3. Atomkraft

5.4. Tubinekraft

5.5. Solceller

6. Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

6.1. Tekniske hjælpemidler

6.2. Transportmidler, industrien, sundhedsplejen og undervisningen

6.3. Den industrielle udvikling

6.4. Hverdagens teknologi