Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
atomer og ioner af Mind Map: atomer og ioner

1. Et atom defineres som den mindste kendte kemiske bestanddel, der stadig har stoffets egenskaber.

2. Atomer består af en kerne og en række elektronskaller med negativt ladede elektroner i

3. En kemisk sammensætning af atomer kaldes en kemisk forbindelse. Eksempler på kemiske forbindelser er molekyler og ioner.

4. Neutron Neutronen opgave er at holde sammen på atomkernen, fordi protonerne ellers frastøder hinanden. Denne specielle kræft hedder kort og godt kernekraft og udnyttets i atomkraftværker. Sker der en ændring i antallet af neutroner, har vi en variation af atomet, som kaldes en isotop, se under radioaktivitet.

5. Hvad er et atom? Ordet ”atom” er græsk og betyder ”udelelig”. Ja, for 150 år siden troede man, at et atom var udeleligt, men i dag ved vi, at et atom består af flere forskellige dele. Et atom består af en kerne, og uden om kredser elektroner. Partiklerne i et atom kaldes for elementar-partikler, og man mener at have fundet 19 forskellige. Her behøver vi kun at snakke om 3, nemlig proton, neutron og elektron. Der er flere måder at tegne dem på, men herunder vises en af de velkendte måder. Proton Protonen er positivt elektrisk ladet. Antallet af protoner i atomets kerne fortæller os, hvilket grundstof det er, dermed også grundstoffets nummer i Det Periodiske System.

6. negative ioner opstår når et atom prøver at blive til en ædelgas. Atomet vil derfor tage det antal elektroner den har brug for også på den måde komme så tæt på ædelgassen som muligt

7. hvordan bestemmes en ions ladning: en ions ladninger bliver bestemt af hvilke andre elektroner der skal til før den bliver en ædelgas. hvis der ikke er lige mange elektroner og protoner (som den skal have) bliver den negativ

8. kovalente bindinger: En kovalent binding er karakteriseret ved, at atomerne i den kovalente binding deler et eller flere elektronpar i mellem sig. Af den grund kaldes kovalente bindinger også for elektronparbindinger. Kovalente bindinger dannes mellem atomer, hvor forskellen i elektronnegativitet (en værdi, der kan slås op) er mindre end 2. De låner altid lige meget af hinanden.