Islam - grundtræk

Kom i gang. Det er Gratis
eller tilmeld med din email adresse
Islam - grundtræk af Mind Map: Islam - grundtræk

1. De fem søjler

1.1. Shaddah - Trosbekendelsen

1.1.1. At modtage Guds ord fra Muhammed og dette er fra Gud

1.1.2. Man bevidner, at der er ingen Gud foruden Gud, og at Muhammed er hans profet, og han er Guds budbringer - kort sagt

1.2. Shalah - bøn

1.2.1. Skal bedes fem gange om dagen

1.2.2. Før solopgang Tidlig eftermiddag Sen eftermiddag Efter solnedgang Natten

1.3. Sawm - Fasten

1.3.1. Ligger i Ramadan-måneden

1.3.2. Mad og drikke indtages ikke fra solopgang til solnedgang

1.3.3. Mennesket skal flytte egne behov for at fokusere på Gud og opnå et mere åndeligt sind

1.3.4. Børn er fritaget for Ramadan indtil de er kønsmodne, men de må godt øve sig

1.4. Zakah - Almisse

1.4.1. Man giver en del af sin årlige indkomst til gode formål (ca. 2%)

1.4.2. Doneres ofte til en Moske

1.5. Haji - Pilgrimsfærd

1.5.1. Man går fra Medina til Mekka og går rundt om Kabbaen

1.5.2. Man skal kun gøre det hvis man har råd, helbred og tid til det

1.5.3. Forståelsesrammen er stor for, at det ikke kan være muligt at gå på pilgrimsfærd

2. Sunni-islam

2.1. Leder

2.1.1. Kalif

2.1.2. Verdslig leder - ikke indsat af Gud, men valgt af folket

2.1.3. Imamen hos Sunnierne er også verdslig

2.2. Særtræk

2.2.1. Den mest udbredte islam

2.2.2. Finder den bedste kalif via afstemning - hvorimod Shi'a følger Ali's slægt

2.2.3. Hierarki eksisterer ikke i Sunni på samme måde som i Shi'a - Der er kun mennesket og Gud - ingen, der er tættere på end andre

2.2.4. Derfor sættes imamen heller ikke højere end andre i Sunni-islam

3. Ritualer

3.1. Navngivning

3.1.1. 7. dag

3.1.2. Omskæring ml. fødsel og 10. år

3.1.3. Omskæring kommer fra Abraham, der lader sig omskære for at hans folk kan genkendes - aftalen Abraham gør med Gud om at skabe sit folk

3.2. Ægteskab

3.2.1. En anbefalet handling inden for islam

3.2.2. Manden kan have op til 4 kvinder - dog ikke på samme tid

3.2.3. Ugifte kvinder var udsatte i tidlige tiders muslimske samfund - derfor ses de 4 koner som en god gerning

3.2.4. Stor synd for manden at gøre forskel på sine hustruer

3.2.5. Blev man enke ville ens svoger tage kvinden til kone for at beskytte hende

3.3. Død

3.3.1. Ligvaskning

3.3.2. Man skal begraves inden for 48 timer

3.3.3. Man begraves med højre side af. ansigtet mod Mekka

3.3.4. Man begraves på bårer

3.3.5. Muhammad blev begravet sådan

4. Shi'a-islam

4.1. Leder

4.1.1. Imamen er leder

4.1.2. Han ses som præst, lærer og værende tættere på Gud end andre

4.1.3. Imamen udsteder regler - de agerer lovgivere

4.2. Trosartikler

4.2.1. Tawhid - Allahs enhed

4.2.2. Adl - Retfærdighed

4.2.3. Nubuwwah - Profetskab

4.2.4. Imamah - Lederskab

4.2.5. Yawm al-Qiyamah - Dommedag

4.3. Furu al-din - Shi'as 10 søjler

4.3.1. Bøn

4.3.2. Faste

4.3.3. Pilgrimsrejse

4.3.4. Almisse

4.3.5. Khums - 1/5 skat

4.3.6. Jihad

4.3.7. Påbyd det gode

4.3.8. Forbyd det dårlige

4.3.9. Elsk Muhammeds familie og slægt (mhbp. Sunni-muslimr)

4.3.10. Holde afstand fra dem, der ikke elsker Muhammads familie (mhp. Sunni-muslimer)